Etusivu > Uutiset > 2014 > 01 > Länsi-Suomen Kaste-alueelle valtionavustusta

Länsi-Suomen Kaste-alueelle valtionavustusta

(24.01.2014 09:11 Salminen Tiina / päivitetty 24.01.2014 09:11)

Sosiaali- ja terveysministeriö on myöntänyt sosiaali- ja terveydenhuollon kansallisesta kehittämisohjelmasta 2,8 miljoonaa euroa Länsi-Suomen Kaste-alueelle.

Satakunnan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän hallinnoimalle kahdelle eri hankkeelle vuosille 2014–2016 myönnetyt valtionavustukset liittyvät ikääntyneiden kotiin annettavien palveluiden ja kuntoutuksen kehittämiseen sekä lasten ja nuorten syrjäytymisen ehkäisemiseen. Yhteisvoimin kotona -hanke sai valtionavustusta 1,5 miljoonaa euroa ja Pois syrjästä -hanke puolestaan 1,3 miljoonaa euroa.

Yhteisvoimin kotona

Yhteisvoimin kotona -hankkeen tavoitteena on muun muassa vahvistaa iäkkäiden ja heidän omaistensa osallisuutta, luoda organisaatiorajat ylittäviä ja kuntoutustarpeet huomioivia palveluita sekä kehittää ennakoivaa kuntoutusta.

Yhteistyötä tehdään kunnan eri toimialueiden, muiden viranomaistahojen, järjestökentän, yritysten, koulutusorganisaatioiden ja sosiaalialan osaamiskeskusten kanssa. Hankkeessa ovat mukana Satakunnan sairaanhoitopiiri, Huittinen, Köyliö, Keski-Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymä ja sen jäsenkunnat, Parainen, Perusturvakuntayhtymä Akseli sekä Pohjois-Satakunnan peruspalvelu-liikelaitoskuntayhtymä PoSa.

Lasten ja nuorten syrjäytymistä ehkäistään


Pois syrjästä -hankkeen tavoitteena on muun muassa vahvistaa lasten, nuorten ja perheiden osallisuutta palveluiden kehittämisessä. Pyrkimyksenä on kehittää kohtaamista sekä vuorovaikutusta asiakkaan ja ammattilaisten välillä, lisätä moniammatillista yhteistyötä sekä ottaa käyttöön menetelmiä syrjäytymisen ja ylisukupolvisten ongelmien ehkäisyyn.

Hankkeen kohderyhmänä ovat mukana olevien kuntien lapset ja nuoret perheineen. Kohderyhmää otetaan mukaan sekä toimenpiteiden suunnitteluun että hankkeen arviointiin.

Pois syrjästä -hankkeessa ovat mukana Satakunnan sairaanhoitopiiri, Eurajoki, Harjavalta, Huittinen, Köyliö, Luvia, Nakkila, Pohjois-Satakunnan peruspalvelu-liikelaitoskuntayhtymä PoSa, Pori, Rauma, Salo ja Säkylä.


Hakusana