Etusivu > Uutiset > 2014 > 01 > Jätteiden hyötykäyttö ratkaistu vuosille 2015-2017

Jätteiden hyötykäyttö ratkaistu vuosille 2015-2017

(23.01.2014 11:37 Salminen Tiina / päivitetty 23.01.2014 11:37)

Yhdyskuntajätteen hyötykäytön kilpailutus lounaisessa Suomessa on ratkennut vuosien 2015–2017 osalta. Vuodesta 2018 alkavan pitkän aikavälin hyötykäyttö selviää ensi syksynä.

Vuosien 2015-2017 kilpailutettu jätemäärä on yhteensä 328 000 tonnia, josta Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy:n osuus on 42 000 tonnia, Porin Jätehuollon 36 000 tonnia, Rauman Seudun Jätehuoltolaitoksen 21 000 tonnia, Rouskis Oy:n 25 000 tonnia ja Turun Seudun Jätehuolto Oy:n 204 000 tonnia.

Jätteet jakautuvat kilpailutuksen perusteella neljään jätevoimalaan hyödynnettäväksi. Kolme jätettä hyödyntävistä jätevoimaloista sijaitsee Suomessa ja yksi Ruotsissa.Suomessa jätteestä hyödynnetään yhteensä 74 prosenttia. Ulkomaan kiintiön käyttäminen edellyttää vielä vientiluvan saamista Suomen ympäristökeskukselta. Hankintarengas kilpailuttaa erikseen jätteen kuljetukset jätevoimaloihin.

Hankintarenkaan avulla hillitään asukkaiden jätemaksujen nousua

Kilpailutuksessa saavutettu hintataso vuosille 2015–2017 on kohtuullinen. Saatujen alustavien tarjousten perusteella on kuitenkin odotettavissa, että vuodesta 2018 alkavan pitkän kauden hinta asettuu vielä selkeästi alemmalle tasolle. Jätteen hyötykäyttöhankinta saadaan päätökseen syksyllä 2014.

Orgaanista ainetta sisältävän jätteen kaatopaikkakielto astuu voimaan 1.1.2016. Siihen mennessä kaikkialla Suomessa tulee ratkaista yhdyskuntajätteen hyödyntäminen tulevaisuudessa. Hyötykäytön palveluajaksi tulee 15–25 vuotta. Näin ollen yhdyskuntajätteiden hyödyntämisratkaisulla on jo kiire.
Vuodesta 2018 alkavalle kaudelle on tarjolla sekä kierrätykseen että energiahyödyntämiseen perustuvia laitosratkaisuja. Kilpailutettava jätemäärä on 125 000-145 000 tonnia vuodessa. Hankintarengas tekee valinnat yritysten tarjoamien teknisten ratkaisujen kesken verraten hintaa, laatua ja ympäristönäkökohtia.

Lounaisen Suomen jätelaitokset päättivät perustaa yhteisen hankintarenkaan vuoden 2013 alussa. Yhteiskilpailutuksella odotetaan hyödynnettävälle jätteelle alhaisempaa vastaanottohintaa, kuin jos jätelaitokset hankkisivat palvelun erikseen pienissä erissä. Kustannushyöty saavutetaan sillä, että riittävän suurella jätemäärällä ja pitkällä sopimuskaudella mahdollistetaan yrityksille investoinnit uusien tekniikoiden käyttöönottoon ja kustannustehokkaaseen laitoskokoon.


Hakusana