Etusivu > Uutiset > 2014 > 01 > Tavoitteena liikenneonnettomuuksien vähentäminen

Tavoitteena liikenneonnettomuuksien vähentäminen

(30.01.2014 13:39 Salminen Tiina / päivitetty 30.01.2014 13:39)

Porin seudun liikenneturvallisuussuunnitelman tavoitteena on liikennekuolemien määrän puolittaminen ja loukkaantumisten määrän vähentäminen neljänneksellä vuoteen 2020 mennessä.

Porin seudulla kuoli tai loukkaantui vuosina 2008-2012 yhteensä 567 nuorta 100 000 asukasta kohden. Keskimäärin koko Suomessa luku oli 431 nuorta 100 000 asukasta kohden. Nuorilla 15–17-vuotiailla onnettomuudet tapahtuvat yleensä mopolla ja 17–20-vuotiailla pääosin autolla kuljettajana tai matkustajana.

Liikenneturvallisuussuunnitelmassa painotetaan erityisesti nuorten onnettomuusriskin pienentämistä. Tavoitteiden saavuttaminen edellyttää liikenneturvallisuusasenteiden muuttamista turvallisuushakuisemmaksi. Päivähoidossa ja kouluissa on keskityttävä lasten ja nuorten asennekasvatukseen. Vanhempien lisäksi liikuntayhdistysten ja seurojen vetäjillä on hyvät mahdollisuudet vaikuttaa nuoriin omalla esimerkillään.

Aikuisiin voidaan vaikuttaa työsuojelun kautta. Työnantajien on huolehdittava työmatkojen ja -paikkojen liikenneturvallisuudesta sekä työntekijöiden turvavälineiden käytöstä työmatkoilla.

Laadittu suunnitelma antaa alueen kunnille työkaluja valtakunnallisen turvallisuusvision toteuttamiseen ja liikenneturvallisuustyön tehostamiseen.

Yhteistyöllä kohti tavoitteita

Suunnitelmassa on esitetty yhteensä noin 300 liikenneympäristöön kohdistuvaa teknistä toimenpidettä. Liikenneympäristön ongelmapaikkoihin on pyritty löytämään pieniä ja edullisia parantamistoimenpiteitä, jotka on mahdollista toteuttaa lähivuosien aikana. Tällaisia ovat esimerkiksi suojateiden ja liittymien turvallisuutta parantavat järjestelyt ja nopeusrajoitusten tarkistukset.

Porin seudulla liikenneturvallisuustyön aktiivisuus vaihtelee kunnittain. Tavoitteena on kehittää työtä kaikissa kunnissa. Tavoitteisiin päästään parhaiten yhteistyöllä ja oikeiden, turvallisten liikenneasenteiden omaksumisella.
Liikenneturvallisuussuunnitelma löytyy Varsinais-Suomen ELY-keskuksen liikenneturvallisuussivuilta.


Hakusana