Etusivu > Uutiset > 2014 > 01 > Pori tiivistää talouttaan vuosille 2015 ja 2016

Pori tiivistää talouttaan vuosille 2015 ja 2016

(14.01.2014 13:02 Salminen Tiina / päivitetty 14.01.2014 13:02)

Pori varautuu julkisen talouden sopeuttamistarpeisiin tiivistämällä talouttaan vuosina 2015 ja 2016.

Kaupunginvaltuusto on 9.12.2013 hyväksynyt kuluvan vuoden talousarvion ja taloussuunnitelman vuosille 2015 ja 2016. Talousarvio ja taloussuunnitelma toteuttavat valtuustosopimusta, joka hyväksyttiin 10.12.2012.

Julkisen talouden heikon kehityksen ja velkaantumisen takia valtioneuvosto on käynnistänyt talouden sopeuttamistoimenpiteet, jotka heijastuvat voimakkaasti myös kuntatalouteen. Kuntatalouteen kohdistuva paine on ollut ennakoitavissa jo jonkin aikaa. Valtioneuvoston rakenneohjelman ja valtionosuusuudistuksen vaikutuksiin ei kunnissa eikä Porissa ole ollut mahdollisuutta varautua etukäteen.

Budjettia hyväksyttäessä oli ennakoitavissa ja nyt on nähtävissä, että vuosien 2015 ja 2016 taloussuunnitelman toteuttaminen edellyttää korjaavia toimia. Sen vuoksi talousarviopäätökseen kirjattiin, että kaikkien kaupungin hallintokuntien tulosalueiden tulee yhteistoimintalain mukaisesti henkilöstön kanssa neuvotellen valmistella vuoden 2014 kevään aikana suunnitelmat toiminnallisista muutoksista, joilla toimintasuunnitelman tavoitteet voidaan saavuttaa.

Miten edetään

Kaupunginjohtaja tulee esittämään 20.1.2014 kokoontuvalle kaupunginhallitukselle vahvistettavaksi budjettikirjassa viitattujen toiminnallisten muutosten valmistelun keskeiset tavoitteet, periaatteet ja aikataulun. Tämän jälkeen hallintokunnissa tulee kevään aikana, toukokuun loppuun mennessä suunnitella toiminnalliset muutokset siten, että edellytettyihin talouden tavoitteisiin päästään. Valmistelu tapahtuu hyvässä yhteistyössä henkilöstön kanssa käyden huolellisesti läpi kaikki kaupungin toiminnot ja rakenteet. Tehtävä ja aikataulu ovat haasteellisia. Tehtävässä tarvitaan kaikkien kaupungin työntekijöiden aktiivista ja positiivista myötävaikutusta. On syytä myös korostaa, että vaikka valmistelu ei koske kuluvan vuoden talousarviota, säästäväisyys on välttämätöntä ja helpottaa myös vuosina 2015 ja 2016.


Hakusana