Etusivu > Uutiset > 2014 > 01 > Toiminnallisten muutosten suunnittelu käyntiin

Toiminnallisten muutosten suunnittelu käyntiin

(20.01.2014 16:24 Kyhä-Mantere Anna / päivitetty 20.01.2014 16:43)

Porin kaupunginhallitus päätti kokouksessaan maanantaina evästää hallintokuntia etsimään kevään aikana sellaisia toiminnallisia muutoksia, joilla voidaan aikaansaada säästöjä.

Porin kaupungin talousarviokirjaan on merkitty vuodelle 2015 karsittavaksi 2,2 miljoonaa euroa ja 9,4 miljoonaa euroa vuodelle 2016, jotta valtuustosopimuksessa määritellyt vuosittaiset kassavirtatavoitteet saavutetaan. Selvitysmies Arno Miettisen ehdotus vuoden 2015 alusta voimaan tulevaksi valtionosuusuudistukseksi tulee ennakkoarvioiden mukaan lisäämään karsintavelvoitteita vielä merkittävästi. Tämän hetkisen tiedon mukaan vaikutukset ovat vuoden 2015 osalta 4,2 miljoonaa euroa ja vuoden 2016 osalta 8,4 miljoonaa euroa.

Tulosalueiden tulee nyt yhteistoimintalain mukaisesti, henkilöstön kanssa neuvotellen valmistella vuoden 2014 kevään aikana suunnitelmat toiminnallisista muutoksista, joilla karsitun taloussuunnitelman tavoitteet voidaan saavuttaa. Suunnitelmat käsitellään kaupunkitason yhteistyötoimikunnassa.

Koska suurin osa toimintamenoista koostuu henkilöstömenoista, merkittäviä säästöjä toimintamenoissa voidaan saada aikaan vain henkilöstömenoja karsimalla. Esitysten keskeisin tavoite tulee olla kaupungin henkilöstömäärän vähentäminen pysyvästi tulevan suunnitelmakauden aikana ilman irtisanomisia tai lomautuksia. Henkilöstömäärän vähentämisen tulee tapahtua pääasiassa luonnollista poistumaa hyväksi käyttäen. Henkilöstömenoja voidaan alentaa myös määräaikaisten käyttöä vähentämällä sekä tarkastelemalla kriittisesti kaikkia henkilöstöön kohdistuvia kustannuksia.

- Olennaista on, että toiminnallisia ja rakenteellisia muutoksia suunnitellaan yhteistyössä henkilöstön kanssa. Aktiivinen mukanaolo muutosten suunnittelussa ja muutosten vaikutusten arvioinnissa luo perustan tuleville uudistuksille, sanoo kaupunginhallituksen puheenjohtaja Jaana Laitinen-Pesola.

Tulosalueilla on toukokuun loppuun asti aikaa suunnitella omaa toimintaa koskevia toiminnallisia muutoksia, minkä jälkeen kaupunginhallituksen on määrä vahvistaa tulosaluekohtaiset kehykset taloussuunnitelmakaudelle 2015 – 2017. Maaliskuun puolessa välissä virastopäälliköt esittelevät kaupunginhallitukselle väliraportin suunnitelman laadinnasta.


Hakusana