Etusivu > Uutiset > 2014 > 02 > Kouluterveyskyselyn tulokset julki

Kouluterveyskyselyn tulokset julki

(14.02.2014 13:38 Aaltonen Kalle / päivitetty 14.02.2014 13:38)

Kouluterveyskysely tarjoaa runsaasti tietoa nuorten terveydestä ja hyvinvoinnista.

Vuonna 2013 toteutettuun kouluterveyskyselyyn Porissa vastasi 1496 peruskoulujen 8.-9.luokkalaista oppilasta sekä 715 lukioiden ja 562 Winnovan 1.-2.-vuosikurssin opiskelijaa.

Porissa edelliseen tutkimukseen verrattuna 8. ja 9. luokkien oppilaiden vanhemmat tiesivät paremmin lapsensa viikonloppuiltojen viettopaikan, fyysistä uhkaa koettiin vähemmän, koulun fyysiset työolot koettiin paremmiksi ja koulutapaturmat vähentyivät.

Lukion 1. ja 2. vuoden opiskelijoiden osalta ilonaiheina koettiin muun muassa perheen yhteisen aterioinnin lisääntyminen, keskusteluvaikeudet vanhempien kanssa vähentyivät, fyysistä uhkaa koettiin vähemmän, toistuva rikkeidenteko ja koulutapaturmat vähentyivät.

WinNovan opiskelijoiden kohdalla vanhempien tupakointi ja koulutapaturmat vähenivät edelliseen tutkimukseen verrattuna. Opiskeluun liittyvän työmäärän koettiin olevan kohtuullisempi, tietoisuus tavoista vaikuttaa oppilaitoksen asioihin lisääntyi ja ruutuaika arkipäivisin vähentyi.

Työttömyys huolenaiheena

Vanhempien työttömyys koettiin huolenaiheena sekä peruskouluissa että lukioissa. Myös läheisten alkoholin käytön aiheuttamien ongelmien lisääntyminen puhuttivat.

Ylipainoisia oli aiempaa enemmän ja koululääkärin vastaanotolle pääsy koettiin vaikeammaksi. Ruutuaika arkipäivisin lisääntyi.

Huolenaiheita WinNovassa olivat muun muassa keskusteluvaikeuksien lisääntyminen vanhempien kanssa, läheisten ystävyyssuhteiden vähentyminen, oppilaitoksen puutteelliset fyysiset työolot.

Kyselyssä oli uudistettu joitain kysymyksiä ja ensimmäistä kertaa kysyttiin mm. seksuaalisen väkivallan kokemisesta. Peruskoululaisista 18 %, lukiolaisista 15 % ja ammatillisen oppilaitoksen vastaajista 25 % ilmoitti kokeneensa seksuaalista väkivaltaa joskus tai toistuvasti ja nämä tulokset ovat nostettu myös esiin tarkempaa käsittelyä varten.

Porin kaupungin osalta kouluterveyskyselyn tuloksia käsitellään yläkoulujen ja lukioiden omissa hyvinvointityöryhmissä sekä alueellisesti lasten ja nuorten parissa työskentelevien kesken. Tulokset tarjoavat oppilaitosten ohella kunnille välineen nuorten hyvinvoinnin seurantaan ja päätöksenteon tueksi.


Hakusana