Etusivu > Uutiset > 2014 > 02 > Porin Pakka-toiminnasta THL:n kärkimalli

Porin Pakka-toiminnasta THL:n kärkimalli

(13.02.2014 14:26 Aaltonen Kalle / päivitetty 13.02.2014 14:32)

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos on ottanut Pakka-toimintamallin yhdeksi kärkimalleistaan.

Erona perinteiseen ehkäisevään päihdetyöhön Pakka-toimintamallissa puututaan kysynnän ehkäisyn lisäksi myös alkoholin, tupakan ja rahapelien saatavuuteen.

Pori on Pakka-toimintamallin toteuttajana edelläkävijä ja se onki ollut mukana kehittämässä mallia yhteistyössä THL:n ja paikallisten toimijoiden kanssa. Porin Pakan hyvistä käytännöistä ja kokemuksista on käyty kertomassa myös ympäri Suomea.

Pakan ideologia on yhteisöllisessä puuttumisessa. Ehkäisevän päihde- ja mielenterveystyön koordinaattori Sari Ilvonen Porin perusturvakeskuksesta muistuttaakin työhön paikallisten päihdehaittojen vähentämiseksi tarvittavan kaikkia alueen toimijoita.

– Elinkeinoyhteistyö eli paikallisten ravintoloiden ja vähittäiskauppojen mukana olo on tärkeää.

Myös THL on todennut paikallisen ehkäisevän päihdetyön vaikuttavuuden tehostuvan, kun sen osana toteutetaan saatavuuden sääntelyyn liittyviä toimia. Nyt sen tavoitteena onkin mallin leviäminen kaikkialle Suomeen.

Pakka-mallin toteutus vaihtelee kunnittain ja alueittain. Sen soveltamiseen vaikuttavat muun muassa kunnan tai alueen päihdetilanne sekä ehkäisevän työn toimintatavat, rakenteet, perinteet ja käytettävissä olevat resurssit. Porissa Pakka-toimintaa tehtiin ensimmäiset neljä vuotta hankerahoituksella. Viime syksynä toimintamalli vakinaistettiin osaksi Porin perusturvakeskuksen toimintaa.


Hakusana