Etusivu > Uutiset > 2014 > 03 > Pori tekee sopimuksen pakolaisten vastaanottamisesta

Pori tekee sopimuksen pakolaisten vastaanottamisesta

(17.03.2014 16:06 Salminen Tiina / päivitetty 17.03.2014 16:06)

Porin kaupunki tekee Satakunnan ELY-keskuksen kanssa sopimuksen pakolaisten vastaanottamisesta 1.3.2014 alkaen. Sopimuksen perusteella Porin kaupunki varautuu vastaanottamaan 15–20 pakolaista joka toinen vuosi. Kaupunginhallitus hyväksyi sopimuksen kokouksessaan 17. maaliskuuta äänestyksen jälkeen.

Äänestykseen päädyttiin kun perussuomalaiset esittivät, että sopimusta ei tehdä ja asia otetaan uudelleen käsittelyyn vuonna 2015. Alkuperäinen päätösehdotus hyväksyttiin lopulta äänin 8-2. Kaupunginhallitus jatkoesittää sopimuksen hyväksymistä perusturvalautakunnalle. Lisäksi kaupunginhallitus oikeuttaa palvelutoimen apulaiskaupunginjohtajan päättämään sopimuksen soveltamiseen liittyvistä toimenpiteistä.

ELY-keskus ja kunta yhdessä arvioivat vuosittain kuntaan osoitettavien ja sijoittuvien henkilöiden määrät, henkilöiden kuntaan muuton alkuvaiheen palveluihin, asumiseen sekä muihin kotouttamis- ja peruspalveluiden käyttöön kohdistuvat tarpeet. Sopimus on voimassa toistaiseksi ja irtisanottavissa yhden vuoden irtisanomisajalla.

ELY-keskus järjestää kiintiöpakolaisten vastaanottoon liittyvää perehdytyskoulutusta uusien pakolaisryhmien vastaanoton tukemiseksi. ELY-keskus korvaa kunnalle pakolaisten vastaanotosta aiheutuneet kustannukset kotoutumislain ja tehtävän sopimuksen nojalla. Kotoutumisen edistämisestä annetun lain mukaan kunta varautuu järjestämään kotoutumista edistävät palvelut ja toimenpiteet kuntaan osoitetuille ja sijoittuneille henkilöille. Kunnan kotouttamisohjelmaa ollaan parhaillaan uudistamassa Maahanmuutto-strategia 2020 pohjalla, jonka kaupunginhallitus hyväksyi vuonna 2013. Porin maahanmuuttostrategian yhtenä painopisteenä on kiintiöpakolaisten vastaanoton kehittäminen säännöllisellä pohjalla tapahtuvaksi.


Hakusana