Etusivu > Uutiset > 2014 > 03 > Valtuustosopimuksen tavoitteita arvioitu

Valtuustosopimuksen tavoitteita arvioitu

(17.03.2014 16:42 Salminen Tiina / päivitetty 17.03.2014 16:42)

Kaupunginhallitus antoi lausuntonsa kokouksessaan 17. maaliskuuta valtuustosopimuksen toteumaraportista. Kaupunginhallituksen näkemyksen mukaan valtuustosopimus on menettelynä antanut ryhtiä kaupungin toiminnalle ja sopimuksen solmimiseen on syytä pyrkiä myös jatkossa.

Valtuustosopimukseen on kirjattu sitovia taloudellisia tavoitteita, toimenpiteitä talouden tervehdyttämiseksi, johtamisjärjestelmän uudistaminen, kuntauudistus sekä yleisiä asioita.

Kaupunginhallituksen mukaan valtuustosopimuksella on pystytty vaikuttamaan kaupungin organisaatiossa vallitsevaan ajattelutapaan. Sopimuksen tavoitteet on omaksuttu ja näin on muodostunut yhteinen tavoite, jonka eteen on tehty yhdessä työtä. Kaupunginhallituksen näkemyksen mukaan jatkossa tulee harkita, kuinka paljon sopimukseen otetaan operatiivisia seikkoja strategisten tavoitteiden lisäksi. Myös valtuustosopimuksen luonne on pidettävä kirkkaana.

Valtuustosopimus on valtuustoryhmien hyväksymä asiakirja, jossa on ilmaistu sopimukseen sitoutuneiden valtuustoryhmien tahto. Tämä tahto konkretisoituu valtuuston tekemien päätösten kautta.

Porin kaupungin valtuustosopimuksessa 2013–2016 on sovittu, että sopimusosapuolina olevat valtuustoryhmät arvioivat vähintään kerran vuodessa valtuustosopimuksen toteutumista ja tavoitteita. Kaupunginvaltuusto asetti 9.9.2013 Valtuustosopimusvaliokunnan arvioimaan valtuustosopimuksen toteutumista ja tavoitteita.

Valtuustosopimuksen ovat allekirjoittaneet Kokoomuksen, SDP:n, Perussuomalaisten, Vasemmistoliiton, Keskustan ja Vihreiden valtuustoryhmät.


Hakusana