Etusivu > Uutiset > 2014 > 03 > Vuosi 2013 talouden osalta odotettua parempi

Vuosi 2013 talouden osalta odotettua parempi

(24.03.2014 15:33 Salminen Tiina / päivitetty 24.03.2014 15:33)

Porin kaupungin tilinpäätös osoittaa, että vuosi 2013 oli kaupungin talouden osalta odotettua parempi. Erityisen myönteistä oli valtuustosopimuksen kassavirtatavoitteen toteutuminen huomattavasti tavoitetasoa paremmin. Toteuma oli -2,7 miljoonaa euroa, kun tavoitteeksi oli asetettu -20 miljoonaa euroa.

Alkuperäisen talousarvion mukaan tilikaudesta odotettiin muodostuvan 7,6 miljoonaa euroa alijäämäinen. Lopputulos oli kuitenkin 0,6 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Keskeisimmät syyt hyvään tulokseen olivat toimintamenojen maltillinen kehitys, hyvin pitänyt tulosaluekohtainen budjettikuri, huomattavasti ennakoitua parempi verotulokertymä sekä matalat rahoituskulut. Tulosta paransi myös lähinnä maan myynnistä saadut myyntivoitot. Vuoden 2013 vuosikate, 42,3 miljoonaa euroa, oli noin 16,9 miljoonaa euroa parempi kuin vuonna 2012.

Tulosaluekohtaisia mainittavia määrärahaylityksiä oli vain päivähoidossa ja varhaiskasvatuksessa, erikoissairaanhoidon ostopalveluissa sekä teknisessä palvelukeskuksessa, jossa määrärahaylitys johtui vanhan uimahallin purkukustannuksista. Muut ylitykset olivat marginaalisia ja monen tulosalueen osalta talousarvio alittui huomattavasti. Perusturvan oman toiminnan osalta alitus oli poikkeuksellisen hyvä, yli 5 miljoonaa euroa.

Nettoinvestoinnit olivat vuonna 2013 noin 33,3 miljoonaa euroa. Suuria yksittäisiä kokonaisuuksia olivat muun muassa liikenneväylät 4,7 miljoonaa euroa ja maaomaisuuden hankinta 3,6 miljoonaa euroa. Kaupungin tilojen saneeraukset kasvattivat nettoinvestointien summaa: pääterveysasema 6,3 miljoonaa euroa, Kuninkaanhaan koulu 2 miljoonaa euroa, Väinölän koulu miljoona euroa ja Veturitallin päiväkoti 3,6 miljoonaa euroa. Lisäksi kiinteistöjen ylläpito- ja hätätyöt 2,4 miljoonaa euroa, pelastuslaitoksen investoinnit 1,4 miljoonaa euroa sekä liikelaitosten investoinnit 4,6 miljoonaa euroa kuuluivat nettoinvestointien piiriin.

Myyntituloa saatiin yhteensä 7,5 miljoonaa euroa, josta suurin osa oli tonttimaan myyntiä. Rakennusten myynti oli vähäisempää. Suurin niistä oli Itätullin päiväkodin myynti, josta saatiin 1,4 miljoonaa euroa. Kiertokadulla olevien kerrostalojen myynti siirtyi vuodelle 2014.

Tilinpäätöksen jälkeen kaupungin taseessa on 56,9 miljoonaa euroa ylijäämää. Talousarviolainojen määrä vuoden 2013 lopussa oli 216 miljoonaa euroa.

Vuoden 2013 tilinpäätös löytyy kokonaisuudessaan osoitteesta www.pori.fi/asiakirjat.


Hakusana