Etusivu > Uutiset > 2014 > 04 > KH: Lavian luonnollinen suunta Kankaanpää

KH: Lavian luonnollinen suunta Kankaanpää

(14.04.2014 13:37 Kyhä-Mantere Anna / päivitetty 14.04.2014 13:37)

Porin kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että Pori ei hyväksy ehdotusta Lavian kunnan yhdistämisestä Poriin.

Porin kaupungilla ei sinänsä ole huomautettavaa kuntajakoselvittäjä Arto Saarisen tekemän erityisen kuntajakoselvityksen ja yhdistymissopimuksen sisällöstä, mutta perustelee päätöstä seuraavasti:

1. Porin osalta toiminnalliset perusteet eivät toteudu. Tämän on myös kuntajakoselvittäjä todennut omassa sopimusluonnoksessaan. Yleisiin ja toiminnallisiin perusteihin vedoten Lavian ensisijainen suuntautumissuunta on Kankaanpään kaupunki. Kuntarakennelain hallituksen esityksen perusteluissa ja siihen liittyvässä perustuslakivaliokunnan lausunnossa todetaan, että erityistä huomiota tulee kiinnittää muodostuvan kokonaisuuden elinvoimaisuuteen ja toiminnalliseen perusteltavuuteen. Pelkästään taloudellisten kriteerien täyttymisen ei pitäisi johtaa kuntien tahdon vastaiseen kuntajaon muutokseen. Perustuslakivaliokunta lausunnossaan korostaa nimenomaisesti Porin kaltaisen kunnan asemaa ja tahdon merkitystä.

2. Porin kaupunki ei pidä tämän johdosta perusteltuna kuntaliitosta Lavian kunnan ja Porin kaupungin välillä, koska tuloksena ei muodostuisi toiminnallista ja elinvoimaista kokonaisuutta.

3. Jos Porin kaupungin kannasta poiketen valtioneuvosto päättää kuntaliitoksesta Porin kaupungin ja Lavian kunnan välillä, tulee valtion osallistua liitoksen toteuttamisesta aiheutuviin kustannuksiin merkittävästi suuremmalla summalla kuin nykyinen yhdistymisavustus (perus- ja lisäosa) mahdollistaa. Kuntarakennelain em. esitöissä painotetaan myös, että toistakaan kuntaa ei liitostilanteessa saa asettaa kohtuuttomaan tilanteeseen.


Hakusana