Etusivu > Uutiset > 2014 > 05 > Toiminnallisten muutosten loppuraportti kaupunginhallitukselle maanantaina

Toiminnallisten muutosten loppuraportti kaupunginhallitukselle maanantaina

(27.05.2014 11:00 Kyhä-Mantere Anna / päivitetty 27.05.2014 11:00)

Talousarvion ja taloussuunnitelman hyväksymisen yhteydessä joulukuussa 2013 vahvistettiin menettely, jonka mukaan tulosalueiden tulee yhteistoimintalain mukaisesti, henkilöstön kanssa neuvotellen valmistella kevään 2014 aikana suunnitelmat toiminnallisista muutoksista, joilla taloussuunnitelman tavoitteet voidaan saavuttaa.

Toiminnallisilla muutoksilla haetaan vähintään 2,2 miljoonan säästöjä vuodelle 2015 ja 9,4 miljoonan euron säästöjä vuodelle 2016. Valmiit suunnitelmat tulee voida ottaa huomioon vuoden 2015 talousarviokehyksen laadinnassa kesäkuussa 2014. Sitä ennen ne käsitellään kaupunkitason yhteistyötoimikunnassa.

Kaupunginvaltuuston vahvistamassa taloussuunnitelmassa ei ole otettu huomioon valtionosuusuudistuksen ja valtionosuuksia koskevien lisäleikkausten vaikutuksia, koska vaikutusten suuruus määrittyy vasta vuoden 2014 aikana.

Nyt valmistuneiden tulosaluekohtaisten suunnitelmien mukaan toimenpiteiden arvioitu taloudellinen vaikutus tulee olemaan kaupunkitasolla yhteensä noin 7 miljoonaa euroa vuodelle 2015, noin 11 miljoonaa euroa vuodelle 2016 ja noin 12,3 miljoonaa euroa vuodelle 2017.

Suurimmat säästöt aikaansaadaan perusturvakeskuksessa, kasvatus- ja opetusvirastossa sekä hallintoon liittyvissä prosesseissa. Yhdessäkään hallintokunnassa ei suunnitella minkään toimintojen lakkauttamista vaan esitetyt toimenpiteet ovat nimenomaan muutoksia toiminnassa.

Perusturvakeskus esittää mittavia uudistuksia, joiden arvioitu laskennallinen vaikutus on 2,1 miljoonaa euroa vuodelle 2015 ja 3 miljoonaa euroa vuodelle 2016 mm. vanhoja rakenteita ja laitoshoitoa purkamalla, hoito- ja palveluketjuja tehostamalla, korvaamalla ostopalveluita palveluseteleillä sekä tehostamalla asiakasprosesseja sähköisin palveluin.

Kasvatus- ja opetusviraston toiminnallisten muutosten arvioidut vaikutukset ovat noin 1,9 miljoonaa euroa vuodelle 2015 ja noin 3,4 miljoonaa euroa vuodelle 2016. Suurin osa karsinnoista saadaan aikaan kaupunginvaltuuston 28.4. hyväksymän kouluverkkouudistuksen kautta. Lisäksi päivähoidon osalta selvitetään mm. yksityisen hoidon tuen mallien kehittämistä sekä mm. palvelusetelijärjestelmän käyttöönottoa. Organisaatiota halutaan kehittää siten, että johtamisosaamista keskitetään ja esimiesten määrää vähennetään.

Kaupunkitasolla saavutetaan hallintoprosessien osalta toiminnallisilla muutoksilla arviolta 732 000 euron suuruiset vaikutukset vuodelle 2015 ja noin 1,3 miljoonan euron vaikutukset vuodelle 2016, pääosin siten, että eläköityvien henkilöiden tilalle ei palkata uusia.

Kaupunginhallitus käsittelee toiminnallisten muutosten loppuraporttia maanantaina 2.6.2014.


Hakusana