Etusivu > Uutiset > 2014 > 05 > Valtaosa Porin nuorista voi hyvin

Valtaosa Porin nuorista voi hyvin

(16.05.2014 13:07 Aaltonen Kalle / päivitetty 16.05.2014 13:09)

Porin keskustan nuorisotalolla järjestettiin 15. toukokuuta lasten ja nuoren ehkäisevän päihdetyön, sosiaalisen hyvinvoinnin ja osallisuuden kehittämisseminaari.

Seminaarissa käytiin läpi Porin Music Against Drugs -päihdekasvatuskokonaisuutta osana toteutettua lasten ja nuorten päihde- ,hyvinvointi- ja osallisuuskyselyn tuloksia. Maaliskuussa Music Against Drugs -kouluviikon yhteydessä toteutettuun kyselyyn vastasi kaikkiaan 561 yläkoululaista. Tulokset osoittivat, että likimain kaikilla 561:llä kyselyyn osallistuneista yläkoululaisista on läheisiä ystäviä, luotettavia aikuisia sekä foorumeita, jossa he kokevat saavansa onnistumisen kokemuksia.

Music Against Drugs ry:n toiminnanjohtaja Sampo-Ilmari Tuhkalehto tähdentää, että luottamukselliset läheissuhteet sekä hyvä itsetunto ovat tärkeitä päihde- ja mielenterveysongelmilta suojaavia tekijöitä.

– Vaikka valtaosalla nuorista meneekin hyvin, niin on tärkeä tunnistaa riittävän varhain nimenomaan ne nuoret, jotka ovat tuen tarpeessa, Tuhkalehto toteaa.

Kyselyn tulokset osoittivat, että 40 % nuorista kokee, etteivät opettajat ole kiinnostuneita oppilaiden kuulumisista ja puolet kiusatuksi joutuneista kokee, että kiusaamiseen puututaan vain harvoin.

Porilaisnuorten päihdeasenteista kysely kertoi sen, että nuorisolla on orastavaa kiinnostusta alkoholiin, tupakkaan ja nuuskaan. Samalla tulokset kuitenkin osoittivat, että Porissa on tehty ansiokasta työtä ehkäisevän päihdetyön saralla.

– Porissa toteutettu paikallinen alkoholipolitiikka PAKKA-hanke, joka pyrkii muun muassa rajoittamaan alaikäisten alkoholin saatavuutta, on selvästi tuottanut hienoja tuloksia. Porin ehkäisevän päihde- mielenterveyskoordinaattorin viran vakinaistaminen on Porilta hieno panostus ehkäisevään työhön, joka tulee taatusti laskemaan pitkässä juoksussa korjaavan työn kustannuksia, Tuhkalehto lisää.


Hakusana