Etusivu > Uutiset > 2014 > 06 > Arviointikertomus valtuustolle maanantaina

Arviointikertomus valtuustolle maanantaina

(13.06.2014 10:28 Salminen Tiina / päivitetty 13.06.2014 10:36)

Tarkastuslautakunnan arviointityön tärkeimmät tulokset annetaan valtuustolle kertomuksen muodossa maanantaina.

Tarkastuslautakunta katsoo, että toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet ovat esitystavaltaan selkiytyneet varsinkin tytäryhteisöjen osalta. Kaupungin tulosalueiden tavoitteita tulee edelleen konkretisoida ja muokata tasalaatuisemmiksi.

Toiminnallisten tavoitteiden toteutumisen raportointi vuodelta 2013 on pääosin asianmukaista. Tavoitteiden yhteyttä määrärahoihin on tarpeen korostaa. Konserniohjaus ja -raportointi on suurten tytäryhteisöjen kohdalla osauudistusten avulla parantunut.

Kaupungin budjettiohjauksen pitävyys on kohentunut edellisvuosiin nähden. On syytä todeta, että toimintojen ulkoistamisten ja tytäryhteisörakenteiden muutosten suunnittelu on vaativaa. Se edellyttää laajapohjaista valmistelua ja päätöksentekoa, jotta kaikki osatekijät tulevat huomioon otetuiksi.

Hallintokuntien budjettikuri piti

Tarkastuslautakunta pitää myönteisenä sitä, että budjettikuri on pitänyt hallintokunnissa hyvin. Koska kunnallistalouden näkymät ovat lähivuosina heikkenemässä muun muassa valtionosuusjärjestelmän muutosten kautta, on paine rakenteellisiin muutoksiin edelleen lisääntymässä. Tarkastuslautakunta pitää huolestuttavana palveluinfrastruktuurin ylläpidon rahoittamiskykyä. Alhainen investointitaso ei ilman rakenteellisia uudelleenarviointeja pitkän päälle ole toimiva ratkaisu.

Perusturvatoimessa on parina viime vuonna tehostettu taloudellisen ajattelun jalkauttamista organisaation kaikille tasoille. Tulosalueella tämä näkyy budjettisäästönä vuonna 2013. Tarkastuslautakunta pitää myönteisenä sitä, että perusturvatoimi on edelleenkin kuluneena budjettivuonna onnistunut lisäämään taloudellisuusajattelua oman toiminnan puolella.

Porin kaupungin vuosikatteeksi alkuperäisessä talousarviossa arvioitiin 15,7 miljoonaa euroa. Toteutunut vuosikate oli 41,3 miljoonaa euroa. Toteuma oli 25,6 miljoonaa euroa talousarviota ja 16,9 miljoonaa euroa edellisvuotta parempi. Suurin muutos edellisvuoteen oli verotuloissa, jotka toteutuivat 5,5 miljoonaa euroa talousarviota parempana ja 18,9 miljoonaa euroa suurempana kuin vuonna 2012. Vuosikate oli 495 euroa/asukas vuonna 2013 ja kasvoi 202 euroa edellisestä vuodesta.

Porin kaupungin tilikauden tulos oli satunnaisten erien jälkeen -4,3 miljoonaa euroa ja tilikauden ylijäämä tilinpäätössiirtojen jälkeen 0,6 miljoonaa euroa. Alkuperäisen talousarvion mukainen tilikauden tulos satunnaisten erien jälkeen oli -14 miljoonaa ja tilikauden alijäämä tilinpäätössiirtojen jälkeen oli 7,6 miljoonaa euroa.

Porin kaupungin toimintakate oli -398,7 miljoonaa euroa ja toteutui 17,8 miljoonaa euroa alkuperäistä talousarviota pienempänä.

Tilinpäätösajankohtana kaupungin lainamäärä oli 236,1 miljoonaa euroa eli 2 829 euroa/asukas, kun se 31.12.2012 oli 2 601 euroa/asukas. Tilastokeskuksen laatiman kuntien ja kuntayhtymien talous neljännesvuosittain -raportin mukaan koko maan arvioitu keskiarvo vuonna 2013 oli 2 553 euroa/asukas.

Tarkastuslautakunnan tärkein vuosittainen raportti

Kuntalain mukaan tarkastuslautakunta arvioi, miten valtuuston hyväksymät toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet ovat kunnassa ja kuntakonsernissa toteutuneet.

Arviointikertomus 2013 perustuu kuntalakiin. Arviointikertomus on tarkastuslautakunnan tärkein vuosittainen raportti. KH käsitteli vuoden 2013 tilinpäätöstä ja toimintakertomusta kokouksessaan 31.3.2014. KH hyväksyi ja allekirjoitti tilinpäätöksen ja lähetti sen tarkastuslautakunnalle ja tilintarkastajalle tarkastusta varten.


Hakusana