Etusivu > Uutiset > 2014 > 06 > Kaupunkipuistoille eurooppalainen puutarhapalkinto

Kaupunkipuistoille eurooppalainen puutarhapalkinto

(11.06.2014 13:41 Bogdanoff Tea / päivitetty 11.06.2014 14:07 Salminen Tiina)

Suomen kaupunkipuistoverkosto on saanut huomattavan eurooppalaisen tunnustuksen puistojen ja luonnon tuomisesta keskelle kaupunkielämää. Arviointityö tehtiin Porin kansallisessa kaupunkipuistossa vuonna 2013.

Suomessa on kuusi kansallista kaupunkipuistoa: Hämeenlinnassa, Porissa, Heinolassa, Hangossa, Porvoossa ja Turussa.

Suomalainen kaupunkipuistokonsepti on saanut Euroopan puutarhaperinneverkoston EGHN:n puutarhapalkinnon uudessa kategoriassa, jossa arvioidaan suuria vihertiloja ja konsepteja. Porissa kansallinen kaupunkipuisto on ollut vuodesta 2002 lähtien. Jokaisella kansallisella kaupunkipuistolla on oma erityinen roolinsa osana Suomen kaupunkipuistojen verkostoa. Porin rooli kiteytyy Porin pitkään teollisuushistoriaan ja Kokemäenjoen suistossa ja rannoilla sijaitsevien sekä rakennettujen että yhä viljelykäytössä olevien kulttuuriympäristöjen, puistojen ja puistokatujen, kaupunkimetsien ja jokivarsi- ja suistoluonnon yhdessä muodostamaan kansallisesti arvokkaaseen kokonaisuuteen.

Ympäristöneuvos Jukka-Pekka Flander ympäristöministeriöstä on hyvin tyytyväinen suomalaisten kansallisten kaupunkipuistojen samaan European Garden Award-tunnustukseen.

–Olin hyvin yllättynyt, kun viime perjantaina sain tiedon palkitsemisesta. Se osoittaa osaltaan, kuinka asioitamme seurataan ja kuinka hyvin tämä konsepti tunnetaan maailmalla. Tunnustuksen arvoa nostaa vielä se, että se oli kyseisessä kategoriassa ainut palkittu, kun muissa kategorioissa palkittiin useampi kandidaatti. Saamamme tunnustus perustuu käytännön arviointiin, joka tehtiin Porin kansallisessa kaupunkipuistossa 2013. Toivottavasti tämäkin palkitseminen kannustaa Porin kaupunkia vaalimaan kansallista kaupunkipuistoaan – kulttuuri- ja luonnonperinnön helmenä keskellä muualla tehostuvaa kaupunkirakennetta.

Kansallinen kaupunkipuisto turvaa luonnon ja kulttuuriperinnön

Kansallisen kaupunkipuiston tarkoitus on säilyttää kaupunkimaiseen ympäristöön kuuluvan alueen kulttuuri- tai luonnonmaisema, historialliset ominaispiirteet tai kaupunkikuvalliset, sosiaaliset, virkistykselliset tai muut erityiset arvot. Tiivistyvässä kaupunkirakenteessa eheyttävä kaupunkisuunnittelu on erityisen tärkeää.

– Kaupunkipuisto turvaa luonnon ja kulttuuriperinnön, identiteetin kaupungissa, kun tietyt korttelit rakentuvat tiiviiksi. Erikoisuus on siinä, että käsitellään kulttuuri- ja luonnonperintöä yhtenä kokonaisuutena. Toisaalta myös biodiversiteettiaspekti, luonnon monimuotoisuus, on koko ajan mukana, kertoo Flander.

Tunnustus koko kaupunkipuistoverkostolle

Suomessa on tällä hetkellä kuusi kansallista kaupunkipuistoa: Hämeenlinnassa, Porissa, Heinolassa, Hangossa, Porvoossa ja Turussa. Euroopan puutarhaperinneverkoston EGHN:n puutarhapalkinto myönnettiin nimenomaan kaupunkipuistojen muodostamalle verkostolle. Edellä mainittujen lisäksi valmisteluja kansallisen kaupunkipuiston perustamiseksi tehdään useissa kaupungeissa. Ympäristöministeriön mukaan kaupunkipuistojen verkostoon mahtuu mukaan noin kymmenen kaupunkia.

kuva

www.pori.fi/kaupunkipuistoHakusana