Etusivu > Uutiset > 2014 > 06 > Vuoden 2015 talouskehys vahvistettiin

Vuoden 2015 talouskehys vahvistettiin

(16.06.2014 10:20 Kyhä-Mantere Anna / päivitetty 16.06.2014 10:20)

Kaupunginhallitus vahvisti vuoden 2015 talousarvion sekä vuosien 2016 ja 2017 taloussuunnitelmien laadintaa ohjaavan sitovan tulosaluekehyksen kokouksessaan maanantaina.

Kehysvaihtoehdoista äänestettiin. Kokoomuksen ehdottamassa ja perussuomalaisten sekä keskustan kannattamassa vaihtoehtoisessa mallissa kunnallisveroa korotettaisiin 0,5 prosenttiyksiköllä vuonna 2015 ja 0,25 prosenttiyksiköllä vuonna 2016. Sosialidemokraatit ja vasemmistoliitto kannattivat kaupunginjohtajan pohjaesitystä, jonka mukaan kunnallisveroa korotettaisiin 0,75 prosenttiyksiköllä vuonna 2015.

Äänestyksessä äänet jakautuivat 6-5 kokoomuksen kannattaman mallin hyväksi. 0,5 prosenttiyksikön korotus pohjaehdotukseen verrattuna vaatii noin 3,3 miljoonan euron leikkauksen tulosalueilla vuonna 2015. Toteutus valmistellaan kaupunginjohtajan ja apulaiskaupunginjohtajien kesken ja tuodaan kaupunginhallitukselle tiedoksi maanantaina 23.6. pidettävään kokoukseen.

Kokouksessa kaupunginhallitus päätti lisäksi edellyttää liikelaitosten osalta, että ne laativat omat talousarvionsa ja taloussuunnitelmansa niin, että niiden toiminnan ja investointien yhteenlaskettu rahavirta on positiivinen. Kaikilta tulosalueilta edellytetään, että ne ottavat talousarvioesitysten laadinnassa huomioon esittämänsä ehdotukset toiminnallisiksi muutoksiksi.

Perustuu valtuustosopimukseen

Valtuustosopimuksessa on sovittu, että tulosalueille asetetaan talousarvion laadinnan yhteydessä kolmen vuoden kehys, jonka mukaisesti tulosalueet tekevät omat talousarvio- ja taloussuunnitelmaehdotuksensa. Sekä vuoden 2014 talousarviossa että päivitetyssä valtuustosopimuksessa on päätetty siitä, että tulosalueet tekevät kevään 2014 aikana esitykset toiminnallisista muutoksista, joilla valtuustosopimuksen mukaiseen kassavirtatavoitteeseen päästään. Kevään aikana tulosalueet ovat laatineet omat esityksensä toiminnallisiksi muutoksiksi ja yhteenveto esityksistä käsiteltiin kaupunginhallituksen kokouksessa 2.6.2014.


Hakusana