Etusivu > Uutiset > 2014 > 07 > Asuntomessuja esitetään Karjarantaan

Asuntomessuja esitetään Karjarantaan

(16.07.2014 10:36 Kyhä-Mantere Anna / päivitetty 16.07.2014 10:36)

Porin kaupunki ja osuuskunta Asuntomessut ovat käyneet keskusteluja Porin vuoden 2018 asuntomessujen järjestämisestä niin, että kaikki rakentaminen tapahtuisi Karjarannan alueella.

Messuja ei siten rakennettaisi lainkaan Hevosluodolle. Apulaiskaupunginjohtaja Kari Hannus esittää kaupunginhallitukselle, että kaupunki käynnistäisi neuvottelut osuuskunta Asuntomessujen kanssa messujen järjestämisestä vain Karjarannan alueella.

Hevosluodon tulvansuojelukysymyksistä ja asemakaavan etenemisestä päästiin toukokuussa ratkaisuun Porin kaupungin ja Varsinais-Suomen ELY-keskuksen (vesivarat sekä alueiden käyttö-yksiköiden) kanssa. Hevosluodon omakotialueen tulvansuojelu olisi hoidettu rakentamalla rakennukset sekä niille johtava tie riittävän korkealle (rakennusten alapohjat noin +3.20m merenpinnasta). Vaikutukset muuhun tulvasuojeluun pitäisi Hevosluodolle rakennettaessa kompensoida mm rakentamalla asemakaavaehdotuksen mukaiset puistoalueelle sijoittuvat vesialueet. Suurin kustannus aiheutuisi kuitenkin Hanhiluodolta Hevosluodolle johtavien siltojen rakentamisesta uudelleen. Siltojen virtausaukot ovat kapeat. Uusiin siltoihin tulisi rakentaa paljon nykyisiä suuremmat veden virtausaukot, jolloin koko Porin alueen tulvasuojelu paranisi nykyisestä Hevosluodon rakentamisesta huolimatta.

Uusien siltojen rakentaminen maksaisi alustavan kustannusarvion mukaan n 5,5 miljoonaa euroa. Kun kaupungin investointitasoa on muutenkin laskettu asuntomessujen hakemisen jälkeen, on siltojen rahoituksen sijoittaminen kaupungin tulevien vuosien investointiohjelmaan ongelmallista.

Jos asuntomessujen toteutus siirretään kokonaan Karjarannan puolelle, ei alueen käyttöönottoon tarvita lainkaan kynnysinvestointia. Koko alue on jo tieverkon sekä kunnallistekniikan ja muun muassa kaukolämpöverkon piirissä. Kaupunkisuunnittelussa on laadittu alustava periaatepiirros siitä, miten koko messutapahtuma voidaan rakentaa Karjarantaan (liitteenä).

Vaikka itse messut olisivatkin vain Karjarannassa, voidaan messupysäköinti edelleen järjestää Kirjurinluodon alueella. Tarkoitus on myös rakentaa messujen ajaksi väliaikainen silta Raumanjuovan yli. Näin mahdollistetaan muun muassa Siirtolapuutarhan, ruokapuiston ja Melamajavien oheiskohteet. Uutena oheiskohteena messuille on harkittu Veturitallien alueen kohteita.


Hakusana