Etusivu > Uutiset > 2014 > 07 > Kokemäenjoen nikkelipäästön vaikutuksia seurataan

Kokemäenjoen nikkelipäästön vaikutuksia seurataan

(24.07.2014 09:24 Salminen Tiina / päivitetty 24.07.2014 09:26)

Varsinais-Suomen ELY-keskus ja Norilsk Nickel Harjavalta Oy ovat neuvotelleet nikkelipäästön jatkoseurannasta. Seurannan käytännön koordinoijana toimii Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys.

Ohjelmassa seurataan veden nikkelin ja muiden raskasmetallien pitoisuuksia joessa ja merialueella, kalaston, simpukoiden ja rapujen tilannetta, nikkelin mahdollista kertymistä kaloihin, pohjaeläimistön tilaa ja metallien kertymistä sedimenttiin. Lisäksi seurataan kasvillisuusvaikutuksena raskasmetallien kertymistä ulpukkaan.

Nikkelipäästön seurantaa on tehty heti tapahtuneen jälkeen ja sitä jatketaan täydennetyn seurantaohjelman mukaisesti. Seurantaa tehdään etupainotteisesti ja lähiajan tulosten perusteella ilmenee, miten seurantaa kohdennetaan pidemmällä aikavälillä.

ELY-keskus jatkaa myös omia selvityksiään ainakin vesinäytteiden ja simpukoiden osalta.

Päästön vaikutukset pyritään erottamaan taustavaikutuksista

Kokemäenjoen ja Porin edustan merialueen vedenlaatua, sedimentin ja vesikasvillisuuden raskasmetallipitoisuuksia sekä pohjaeläimistön ja kalaston tilaa seurataan säännöllisesti jokivarren kuormittajien ympäristölupiin liittyvien tarkkailuvelvoitteiden perusteella.

Merialueella seurataan myös kasviplanktonin määrää ja lajistoa. Joen vedenlaadun yhteistarkkailu on aloitettu v. 1975 (suppeana jo 1968). Ohjelmaa on kehitetty ja laajennettu vuosien varrella esimerkiksi vuosina 1980 ja 1993. Näytteenotossa pyritään käyttämään velvoitetarkkailujen pisteverkostoa ja menetelmiä, jolloin saatavien tulosten vertailu aiempiin tuloksiin on mahdollista.


Hakusana