Etusivu > Uutiset > 2014 > 07 > Nikkelipäästön vaikutukset jokiveden käytettävyyteen

Nikkelipäästön vaikutukset jokiveden käytettävyyteen

(10.07.2014 11:04 Aaltonen Kalle / päivitetty 10.07.2014 11:04)

Norilsk Nickel Harjavalta Oy:n tehtailla rikkoontui viikonlopun aikana lämmönvaihdin.

Laiterikon seurauksena Kokemäenjokeen pääsi runsaasti nikkeliä sisältävää jätevettä noin 30 tunnin ajan. Laitevaurio on korjattu ja nikkelipitoisia vesiä ei enää pääse jokeen.

Joen nikkelipitoisuuksia on seurattu maanantaista lähtien useissa mittauspisteissä. Mittaustulosten perusteella selvästi kohonneita nikkelipitoisuuksia oli maanantaina Harjavallan patoaltaalla ja padon alapuolella. Tiistaina aamupäivällä kohonneita pitoisuuksia havaittiin Nakkilassa ja myöhemmin iltapäivällä myös Ulvilan kohdalla sekä Porin keskustassa. Keskiviikkona iltapäivällä päästö oli ohittanut Porin keskustan. Ulvilan ja Nakkilan kohdalla pitoisuudet olivat pudonneet jo keskiviikkoaamuna.

Päästö sekoittuu virtaavaan jokiveteen ja laimenee nopeasti kulkeutuessaan Harjavallasta jokisuistoon päin. Suuresta, noin 66 tonnin päästöstä huolimatta jokiveden nikkelipitoisuudet eivät ole nousseet niin korkeiksi, että niistä olisi aiheutunut terveydellistä vaaraa uimareille. Porin seudun ympäristöterveysviranomainen, keskusteltuaan asiasta myös STM:n edustajan kanssa, ei näe tällä hetkellä perusteltua syytä asettaa jokiveden käytölle rajoituksia Harjavallan, Nakkilan, Ulvilan tai Porin alueilla. Rajoituksia ei esitetä myöskään Porin edustan merialueelle. Päästön vaikutuksia ja jokiveden laatua seurataan edelleen ainakin loppuviikon ajan edellä mainittujen kuntien kohdalla. Myöhemmin tullaan ottamaan myös pohjasedimenttinäytteitä, joita käytetään hyväksi esim. arvioitaessa joen ruoppauksiin liittyviä suojaustoimia tai rajoituksia.

Päästöllä ei ole vaikutusta Porin seudun verkostoveden laatuun, sillä jokivettä ei käytetä tällä hetkellä verkostoveden valmistukseen.


Hakusana