Etusivu > Uutiset > 2014 > 07 > Ympäristökeskus arvioi nikkelipäästön vaikutuksia

Ympäristökeskus arvioi nikkelipäästön vaikutuksia

(15.07.2014 16:47 Kyhä-Mantere Anna / päivitetty 15.07.2014 16:47)

Suomen ympäristökeskus on saanut tänään Varsinais-Suomen ELY-keskukselta virka-apupyynnön ja auttaa ELY-keskusta Kokemäenjoen nikkelipäästön vaikutusten arvioimisessa.

SYKE tarkastelee nikkelin ja muiden metallien vaikutuksia Kokemäenjoen ja Itämeren vesiekosysteemissä myös pitkällä aikavälillä. SYKE hyödyntää viime viikolla tekemiään mallinnuksia nikkelipäästön etenemisestä.

Pihlavanlahti on matala, jonka vuoksi vesi viipyy lahdessa vain vähän aikaa. Huomattava osa nikkelistä päätynee meriympäristöön Pihlavanlahden ulkopuolelle. Nikkelin myrkyllisyys voi jonkin verran kasvaa jokivedestä meriveteen siirtyessään. Aiemmat mallinnukset ja tehdyt mittaukset osoittavat, että pääosa nikkelistä on jo ajautunut mereen tai vajonnut sedimenttiin.

- Aiemmin ei näin suurta raskasmetallipäästöä jokivesistöön ole Suomessa tapahtunut, joten tutkittua tietoa nikkelin vaikutuksista luontoon ja suomalaisiin vesiekosysteemeihin on rajallisesti käytettävissä. Nikkeli on raskasmetalli, joka ei nykytiedon valossa rikastu ravintoketjussa, mutta voi siirtyä siinä eteenpäin tai varastoitua vesien pohjasedimenttiin, SYKEn erikoistutkija Harri Kankaanpää kertoo.

Uhkaa lajeille ja luontotyypeille

- Tarvitsemme lisätietoa veden, lintujen, pohjaeläinten, kalojen ja pohjasedimenttien myrkkypitoisuuksista. Lisäksi olemme kiinnostuneita lintuja ja kaloja koskevista poikkeavista havainnoista. Teemme yhteistyötä muiden tutkimuslaitosten kanssa tämän tiedon saamiseksi. Kehotamme paikallisia asukkaita yleiseen varovaisuuteen veden, kalojen ja rapujen käytössä ennen kuin saadaan tarkempaa tietoa joki- ja meriekosysteemin tilasta”, SYKEn luontoympäristökeskuksen johtaja Petri Ahlroth painottaa.

SYKE on koonnut tiedot kaikkein arvokkaimmista lajeista ja luontotyypeistä alueella. ”Alueella ei ole tällä hetkellä suuria määriä merilintuja, jotka käyttäisivät simpukkaa ravintonaan. Natura-alueen lajistoon kuuluu mm. uhanalainen etelänsuosirri, joiden arvellaan lähteneen jo alueelta tässä vaiheessa kesää. Jokisuisto kokonaisuudessaan edustaa Natura-luontotyyppiä, josta on syytä olla huolissaan”, toteaa Petri Ahlroth.


Hakusana