Etusivu > Uutiset > 2014 > 08 > KH kannattaa Karjarantaa asuntomessualueeksi

KH kannattaa Karjarantaa asuntomessualueeksi

(25.08.2014 15:46 Kyhä-Mantere Anna / päivitetty 25.08.2014 15:47)

Porin kaupunginhallitus päätti esittää Osuuskunta Suomen Asuntomessuille, että yhteistyötä Porin Asuntomessujen 2018 järjestämiseksi jatketaan ja täsmennetään siten, että pientaloalue toteutetaan Karjarannan kaupunginosassa.

Alun perin asuntomessuja kaavailtiin Karjarannan ohella Hevosluodon puolelle, mutta kustannussyistä tämä ei toteudu.

Kynnyskustannukseksi on noussut uusien siltojen rakentaminen. Sillat tarvittaisiin parin vuoden sisällä Hevosluodon rakentamista varten. Kustannuksia ei kuitenkaan saada sovitettua tiukkaan investointibudjettiin, joten siltojen rakentaminen siirtyy myöhempään ajankohtaan.

Kustannuspaineet ovat johtaneet siihen, että asuntomessujen pientaloalue toteutuu Karjarannan kaupunginosassa. Luonnokset osoittavat, että Karjarantaan on mahdollista osoittaa vetovoimainen pientaloalue asemakaavamääräyksiltään riittävän väljänä asuntomessujen kirjoa ajatellen. Asuntomessujen teemoitusta on erilaisten ympäristön ominaisuuksien takia tarpeen tarkistaa.

Kaupungin hakemuksen mukaiset teemat (lukuun ottamatta pientaloaluetta) Hevosluodon puolella ja suhteessa Kirjurinluotoon säilyvät ennallaan. Messuja varten tehdään vähintään tilapäinen kevyen liikenteen silta. Yhteys messualueen ja Kirjurinluoto Arenan ja laajojen pysäköintialueiden toimii viihtyisässä suistoympäristössä, kytkien Hevosluodon teemakohteet toisiinsa.

Varsinainen messualue Karjarannassa on rajattavissa tiiviiksi paketiksi kaikkine messuihin liittyvine elementteineen. Messujen keskittäminen yhdeksi kokonaisuudeksi mahdollistaa infrastruktuurin rakentamisen tavanomaisella asuntoalueiden talousarviorakenteella ilman kynnysinvestointeja.

Asemakaavoituksen edetessä asemakaavan rajaus ja yksityiskohdat täsmentyvät eri osapuolten, mm. Osuuskunta Suomen Asuntomessujen kanssa neuvotellen.


Hakusana