Etusivu > Uutiset > 2014 > 08 > Kokemäenjoen vettä voi käyttää kasteluvetenä

Kokemäenjoen vettä voi käyttää kasteluvetenä

(01.08.2014 14:36 Salminen Tiina / päivitetty 01.08.2014 14:37)

Viranomaisten mukaan Kokemäenjoen vettä voi käyttää normaalisti kasteluvetenä viljelyksillä. Korkeimmat nikkelipitoisuudet esiintyivät jokivedessä vain niin lyhyen aikaa, että pitoisuushuippujenkaan aikana kasteltujen elintarvikkeiden syöntiä ei ole syytä välttää.

Porin seudun terveysvalvontaan sekä muille Norilsk Nickel Harjavalta Oy:n nikkelipäästön vaikutuksia arvioiville viranomaisille tulee edelleen runsaasti kysymyksiä jokiveden käytöstä kasteluun sekä jokivedellä kasteltujen elintarvikkeiden käytön turvallisuudesta.

Nikkelille tai koboltille ei ole lainsäädännössä enimmäismäärärajaa elintarvikkeille. Kasteluvettä säädellään maa- ja metsätalousministeriön asetuksella, mutta siinäkään ei ole raja-arvoa kyseisille aineille.

Lannoitevalmisteille sen sijaan on asetettu enimmäismäärä nikkelille. Lannoitevalmistelaissa enimmäispitoisuus lannoitteiden nikkelipitoisuudelle on 100 mg/kg kuiva-ainetta. Elintarviketurvallisuusviraston Eviran laskelmien mukaan normaalilla lannoitekäytöllä tämä vastaisi noin 50 g:n nikkelikertymää hehtaaria kohden. Vastaava kertymä Kokemäenjoen veden kastelukäytöllä edellyttäisi satojen litrojen käyttöä neliömetriä kohden. Tämänkään perusteella ei ole erityistä syytä huolestua kastelukäytön vaikutuksista viljelyksillä.

Viimeisimmät mittaukset osoittavat nikkelipitoisuuksien laskeneen jokivedessä jo tasolle 1.6 -13 mikrogrammaa/litra. Sosiaali- ja terveysministeriön (STM) talousveden laatuvaatimuksia koskevan asetuksen mukaan juomaveden ja ruuan valmistukseen käytettävän veden nikkelin pitoisuus saa olla enintään 20 mikrogrammaa/litra. Maailman terveysjärjestö WHO käyttää talousvedelle korkeampaa raja-arvoa 70 mikrogrammaa/litra.


Hakusana