Etusivu > Uutiset > 2014 > 08 > Kuparipäästöllä ei välittömiä haittavaikutuksia joen eliöstöön

Kuparipäästöllä ei välittömiä haittavaikutuksia joen eliöstöön

(08.08.2014 10:32 Aaltonen Kalle / päivitetty 08.08.2014 11:27)

Boliden Harjavalta Oy tarkensi tiedotustilaisuudessaan häiriöstä aiheutuneiden päästöjen määrää.

Kuparipäästö oli yhteensä 115 kilogrammaa ja arseenipäästö 15 kilogrammaa. Boliden antaa elokuun loppuun mennessä ELY-keskukselle selvityksen häiriön toteamiseen liittyvistä tapahtumista, aiheutuneista päästöistä, häiriöön johtaneista syistä sekä toimenpiteistä päästöjen ehkäisemiseksi tulevaisuudessa.

Kuparin kuormitus on ollut korkea noin kolmen vuorokauden ajan

SYKEn hydrologisen jokimallin perusteella kuparipäästö on aiheuttanut korkeimmillaan pitoisuuden noin 10–12 mikrogrammaa litrassa Kokemäenjoessa Boliden Harjavalta Oy:n Porin tehtaan alapuolella. Mallinnetut pitoisuudet ovat alentuneet normaalitasolle 6.8. mennessä.

Kupari on yksi haitallisimmista raskasmetalleista. EU-lainsäädännössä ei ole toistaiseksi raja-arvoja kuparin pitoisuudelle vesiympäristössä. Laboratoriokokeissa kuparin akuutti myrkyllisyys vaihtelee merkittävästi eliölajeittain. Muun muassa selkärangattomat eläimet kuten vesikirput ovat kaloja herkempiä. Myrkyllisyystietojen ja mallinnusten perusteella SYKE arvioi, että kuparipäästöllä ei ole välittömiä haittavaikutuksia joen eliöstöön.

Arseeni

Suomen talousvesiasetuksessa on asetettu arseenille terveysperusteinen raja-arvo 10 mikrogrammaa /litra. Raja-arvo perustuu veden käytölle juomavetenä, muulle käytölle terveysriski on pienempi. SYKEn jokimallinnuksen mukaan arseenipitoisuus Kokemäenjoessa tehtaan alapuolella on ollut korkeimmillaan noin 3,3 mikrogrammaa/litra. Näin ollen Boliden Harjavalta Oy:n Porin tehtaan päästössä ei ole ylitetty talousvedelle asetettua raja-arvoa.

Olemassa olevien arseenin myrkyllisyystutkimusten perusteella on epätodennäköistä, että päästöllä olisi haitallisia vaikutuksia vesieliöihin. EU ei ole asettanut raja-arvoja myöskään arseenin pitoisuudelle.

Asiasta tiedotti Suomen ympäristökeskus sekä Varsinais-Suomen ELY-keskus.

Grafiikka: Kokemäenjoen kuparipitoisuus (pdf, 0.36 Mt) Grafiikka: Kokemäenjoen arseenipitoisuus (pdf, 0.34 Mt)


Hakusana