Etusivu > Uutiset > 2014 > 08 > Pori ja Harjavalta sopivat ilmanlaadun seurannasta

Pori ja Harjavalta sopivat ilmanlaadun seurannasta

(13.08.2014 14:00 Salminen Tiina / päivitetty 13.08.2014 14:05)

Ilmanlaadun tarkkailusta Harjavallan ja Porin alueella huolehtii jatkossa Porin kaupungin ympäristövirasto.

Käytännössä se tarkoittaa kaikkien mittausten järjestämiseen sekä raportointiin liittyviä toimia. Yhteisen ilmanlaadun mittausverkon rakentaminen aloitetaan välittömästi.

- Yhteinen mittausjärjestelmä on pitkällä aikavälillä kustannustehokas. Hyötyjä saavutetaan laitteistojen, huoltojen, ohjelmistojen ja tiedonsiirron yhtenäistämisellä, kertoo Porin kaupungin ympäristöjohtaja Matti Lankiniemi.

Porin kaupunki ja Harjavallan kaupunki sekä niiden alueella toimivat suuret laitokset (Boliden Harjavalta Oy, Fortum Power and Heat Oy, Norilsk Nickel Harjavalta Oy, Pori Energia Oy, Porin Prosessivoima Oy, PVO-Lämpövoima Oy ja Sachtleben Oy) muodostavat yhteisen ilmanlaatutyöryhmän, joka käsittää Harjavallan ja Porin mittausjärjestelmät. Porin mittausverkkoon kuuluu kaksi mittausasemaa. Harjavallassa on yksi mittausasema ja tausta-asema, joka toimii vara-asemana. Lisäksi Porin kaupungin ympäristövirasto myy ilmansuojelun asiantuntijapalveluita Rauman kaupungille.

Ilmanlaatutyöryhmän tehtävänä on päättää mittaustoimien kustannusjaosta. Mittaustoimintaa valvoo osaltaan Varsinais-Suomen ELY-keskus.

Porissa ilmasta mitataan jatkuvasti rikkidioksidia, typen oksideja, hiilimonoksidia, otsonia sekä hengitettäviä hiukkasia että pienhiukkasia. Harjavallassa mitataan jatkossakin rikkidioksidia ja hengitettäviä hiukkasia. Lisäksi kerätään hiukkasten erillisiä viikkonäytteitä, joista määritetään kupari, nikkeli, lyijy, kadmium, arseeni, sinkki ja rautapitoisuudet. Tulokset lähetetään Ilmatieteen laitoksen ylläpitämään valtakunnalliseen ilmanlaatuportaaliin, www.ilmanlaatu.fi. Mittaustuloksista laaditaan vuosiraportti, joka on luettavista ympäristöviraston sekä Harjavallan kaupungin nettisivuilta.

Kuntien vastuulla on perustaa ja ylläpitää paikallisten olojen edellyttämät ilmanlaadun mittausasemat. Suomessa on kaikkiaan noin sata pysyväisluonteista ilmanlaadun mittausasemaa kolmenkymmenen mittausverkon alaisuudessa noin 60 kunnan alueella. Porissa ja Harjavallassa ilmanlaatua on seurattu jatkuvien mittausten avulla vuodesta 1985.


Hakusana