Etusivu > Uutiset > 2014 > 08 > Porin ja Lavian yhdistymishallitus kokoontui

Porin ja Lavian yhdistymishallitus kokoontui

(25.08.2014 15:58 Kyhä-Mantere Anna / päivitetty 26.08.2014 10:52)

Porin ja Lavian yhdistymishallitus kokoontui käsitteli kokouksessaan seuraavat asiat:

Esitykset löytyvät kokonaisuudessaan ja liitteineen osoitteesta kokoukset.pori.fi.

 • Lavian kunnan neljännesvuosiraportti aikavälillä tammi-kesäkuu 2014, merkittiin tiedoksi.
 • Porin kaupunkikehyksen neljännesvuosiraportti aikavälillä tammi-kesäkuu 2014, merkittiin tiedoksi.
 • Linjaukset sijaisten käytöstä loppuvuodesta 2014, merkittiin tiedoksi.
 • Lavian kunnan henkilöstön siirtyminen Porin kaupungin palvelukseen, merkittiin tiedoksi.
 • Lavian kunnan palvelusopimusten kartoitus sekä jo tehdyt ja suunnitellut toimenpiteet, hyväksyttiin.
 • Leader-toimintaryhmien aluejakoon liittyen päätettiin, että nykyisen Lavian kunnan maaseutualue liittyy kuntaliitoksen yhteydessä Karhuseutu ry –toimintaryhmään. Lavialaiset esittivät, että Lavian alue pysyisi Aktiivinen Pohjois-Satakunta ry –toimintaryhmässä kuluvan 7-vuotiskauden loppuun. Esitystä ei kannatettu, joten se raukesi.
 • Sopimukset eräiden Lavian kunnan tehtävien siirtämisestä Porin kaupungin hoidettavaksi jo loppuvuonna 2014, merkittiin tiedoksi.
 • Porin kaupungin lautakuntien täydentäminen toimikaudeksi 2015–2016. Päätettiin, että yhdistymishallitus pyytää Lavian kunnanvaltuustoa tekemään esityksensä Lavian kunnan edustajista edellä mainittuihin toimielimiin. Esityksen tulee olla sellainen, että toimielinten kokoonpano kokonaisuudessaan täyttää vaalikelpoisuudesta ja tasa-arvosta laissa säädetyt edellytykset.
 • Yhdistymishallitus toteaa, että perusturvalautakunnan, kasvatus- ja opetuslautakunnan sekä teknisen lautakunnan johtosääntöihin tästä asiasta johtuvat muutokset valmistelee kaupunginlakimies Leena Tuominen.
 • Porin kaupunginvaltuuston täydentäminen toimikaudeksi 2015–2016. Päätettiin, että yhdistymishallitus pyytää Lavian keskusvaalilautakuntaa vahvistamaan edellisissä kunnallisvaaleissa vaalilain 89 §:n mukaisesti annettujen vertauslukujen mukaisessa järjestyksessä kuusi valtuutettua, jotka kutsutaan Porin kaupunginvaltuuston jäseniksi toimikaudeksi 2015–2016. Lisäksi yhdistymishallitus pyytää Lavian keskusvaalilautakuntaa valitsemaan nimetyille valtuutetuille varavaltuutetut kuntalain 11 §:n mukaisesti.
 • Kuntaliitoksen toteuttamissuunnitelma hyväksyttiin.
 • Lavian lähipalvelupisteen suunnitteluun liittyen yhdistymishallitus hyväksyi esityslistassa kuvatut periaatteet jatkovalmistelun pohjaksi. Samalla todettiin, että valmistelusta vastaa yhteyspäällikkö Pasi Pitkänen.
 • Lavian yhtenäiskoulun ja lukion tilanteeseen liittyen yhdistymishallitus merkitsi hallintopäällikkö Esa Kohtamäeltä saadun selvityksen tiedoksi.

Hakusana