Etusivu > Uutiset > 2014 > 09 > LNG-terminaalin rakentamiselle sinetti

LNG-terminaalin rakentamiselle sinetti

(30.09.2014 09:01 Kyhä-Mantere Anna / päivitetty 30.09.2014 09:01)

Luonnonkaasuyhtiö Gasumin tytäryhtiö Skangass on tehnyt investointipäätöksen Porin nesteytetyn maakaasun eli LNG-terminaalista.

Tahkoluodon terminaalin rakentamiselle saatiin nyt lopullinen varmuus. Valmistumisajankohtanaan 2016 se tulee olemaan Suomen ensimmäinen LNG-terminaali, tekninen apulaiskaupunginjohtaja Kari Hannus iloitsee.

LNG:n merkitys laivaliikenteelle kasvaa koko ajan.

Viime viikolla esimerkiksi Poriinkin liikennöivä OY Containerships LTD ilmoitti tilaavansa useita LNG:llä toimivia aluksia. LNG tuo myös tervetulleen lisän Porin sataman tavaraliikenteeseen. Uusi tavaravirta on Suomen satamissa harvinaista herkkua. Ensi vuoden alusta yhtiöitettävä Porin satama saa hyvät myötäjäiset.

Jotta tavoiteaikataulussa pysyttäisiin, on Skangass valinnut hankkeelle pääurakoitsijat sekä tavarantoimittajat. Hankkeen keskeisimmät yhteistyökumppanit ovat Neste Jacobs Oy (suunnittelu-, hankinta-, toteutus- ja projektinjohtopalvelusopimus), KVL-Tekniikka Oy (aluerakennus ja paalutustyöt sekä FCC Industrial (varastosäiliö). FCC Industrialin alihankkijoina hankkeessa toimivat muun muassa Destia Oy ja Rudus Oy. Rakennushankkeen arvioitu työllistämisvaikutus on 250 henkilötyövuotta. Valmistuttuaan terminaali työllistää suoraan 10 henkeä ja välillisesti noin 50 henkeä.

Vaikuttaa teollisuuden kilpailukykyyn

– Terminaali takaa teollisuudelle edullisen kaasun saannin ja parantaa siten porilaisen ja satakuntalaisen teollisuuden kilpailukykyä, Hannus sanoo.

Porin Tahkoluodon LNG-terminaali on Skangassin kolmas terminaali Pohjoismaissa. Vastaavan kokoinen terminaali on Ruotsissa kesällä toimintansa aloittanut yhtiön Lysekilin terminaali. Øran terminaali Norjassa on varastointikapasiteetiltaan pienempi.

Nesteytetty maakaasu eli LNG on ympäristöystävällinen polttoaine, jonka avulla voidaan korvata öljypohjaisten polttoaineiden käyttöä teollisuudessa, energiantuotannossa ja meriliikenteessä ja siten vähentää merkittävästi niistä aiheutuvia hiukkas- sekä rikkidioksidi- ja hiilidioksidipäästöjä.


Hakusana