Etusivu > Uutiset > 2014 > 09 > Pori, Rauma ja Eurajoki toivovat lisäaikaa Olkiluoto 4 -hankkeelle

Pori, Rauma ja Eurajoki toivovat lisäaikaa Olkiluoto 4 -hankkeelle

(17.09.2014 08:42 Lehtonen Tiina J / päivitetty 17.09.2014 11:32 Kyhä-Mantere Anna)

Teollisuuden Voima Oyj on hakenut perustelluista syistä valtiolta lisäaikaa Olkiluoto 4 -hankkeen valmisteluun. Työ- ja elinkeinoministeriö ilmoitti 15.9.2014 esittävänsä, että lisäaikaa ei myönnetä. Porin ja Rauman kaupungit sekä Eurajoen kunta ovat hämmästyneitä ja tyrmistyneitä siitä, että jatkoaika ollaan epäämässä.

Taloudellisilta vaikutuksiltaan merkittävä hanke onkin vaarassa peruuntua. Kunnat toteavat TEM:in esittämien perustelujen olevan kestämättömiä ja pitkälti poliittisia.

Suomi on keskellä taloudellista taantumaa ja tarvitsee kipeästi erityisesti yksityisiä teollisia investointeja. Olkiluoto 4 -hanke on useiden miljardien investointi, joka tuo toteutuessaan merkittävän piristysruiskeen koko suomalaiselle kansantaloudelle. Energiateollisuuden investoinnit tehdään vuosikymmeniksi eteenpäin. Niillä on merkittävä rooli muun ulkomaisen ja kotimaisen teollisuuden tehdessä investointipäätöksiään Suomeen. Nyt valmisteilla oleva päätös antaisi erittäin negatiivisen signaalin suomalaisen päätöksenteon pitkäjänteisyydestä. Samalla hankkeen peruuntuminen vaikuttaisi kielteisesti Suomen kilpailukykyyn. Pori, Rauma ja Eurajoki pitävätkin vastuuttomana, että valtio on omilla toimillaan vaarantamassa Olkiluoto 4 -hankkeen toteutumisen.

Valmisteilla oleva Olkiluoto 4 -hanke on erittäin merkittävä paitsi kansallisesti myös alueellisesti. Rakennusprojektissa työskentelee kymmeniä tuhansia henkilöitä – osa suomalaisia, osa ulkomaisia. Projektilla on lisäksi suuri välillinen vaikutus esimerkiksi palveluihin, asumiseen, majoittumiseen, logistiikkaan ja liikenteeseen. On syytä myös muistaa, että ydinvoimalaitosyksikkö työllistää valmistumisensa jälkeen merkittävän määrän ihmisiä.

Satakunnan yritysrakenne soveltuu hyvin ydinvoiman rakentamiseen. Olkiluoto 4 -projekti tarjoaa toteutuessaan valtavat liiketoimintamahdollisuudet myös muille suomalaisille alihankintayrityksille. Alihankintaverkostot ulottuvat joka puolelle Suomea. Kertyvä osaaminen antaa myös hyvät mahdollisuudet liiketoiminnan kasvattamiseen ja kansainvälistymiseen. Ydinvoimalaitosyksikön vuosittaiset huoltotyöt ja tulevaisuuden modernisoinnit tuovat työtä suomalaisille yrityksille vuosikymmeniksi eteenpäin.

Pori, Rauma ja Eurajoki korostavat Satakuntaliiton tavoin, että kuntien mahdollisuudet ottaa vastaan suuri ydinvoimalaitostyömaa ja tuottaa sen tarvitsemat palvelut on todettu Olkiluoto 3 -hankkeen osalta hyviksi. Palvelut on rakennettu Eurajoella, Raumalla, Porissa myös Olkiluoto 4 -projektia varten ja silmälläpitäen. Alueen eri viranomaiset kuten poliisi ja pelastuslaitos omaavat erinomaiset valmiudet toimialueella, jossa on käytössä oleva ydinvoimalaitos tai ydinvoimalaitoksen rakentamista.

Porin ja Rauman kaupungit sekä Eurajoen kunta kannattavat eri energiamuotojen kehittämistä tasapuolisesti. Yksi näistä energiamuodoista on yksityisillä investoineilla rahoitettava ydinvoima, jolla on keskeinen rooli perusvoiman tuotannossa. Kuntien mielestä nyt valmisteilla oleva päätös asettaisi toteutuessaan eri energiamuodot entistäkin epätasa-arvoisempaan asemaan.

Porin ja Rauman kaupungit sekä Eurajoen kunta pitävät nyt syntynyttä tilannetta vakavana ja valitettavana. Kunnat korostavat, että valtion ei tulisi erityisesti tässä taloudellisessa tilanteessa omilla toimillaan vaikuttaa negatiivisesti Suomen menestymismahdollisuuksiin.


Hakusana