Etusivu > Uutiset > 2014 > 09 > Porin kaupungin ja seudun kehitys esillä tilastoin

Porin kaupungin ja seudun kehitys esillä tilastoin

(18.09.2014 14:23 Aaltonen Kalle / päivitetty 18.09.2014 14:23)

Muutoksen suunnat -toimintaympäristökatsaus selventää Porin kaupungin ja seudun tilannetta tilastoin.

Vuoden 2014 toisen katsauksen teemoja ovat alue- ja paikallistalouden kehitys, työpaikka- ja työllisyyskehitys, väestökehitys sekä osaamiskehitys.

Yrityskanta kasvanut

Suurten ja keskisuurten kaupunkiseutujen alue- ja paikallistalouden muuttujien vertailussa (12) Porin seudun luvut ovat keskitasoa alhaisemmalla tasolla: Porin seudun asema kaupunkiseutuna on heikompi kuin vain suurten kaupunkien välisessä vertailussa.

Kunnallisverojen määrä oli vuoden 2014 toisella neljänneksellä hieman korkeammalla tasolla kuin aikaisempina tarkasteluvuosina. Porin asuntojen hinnat laskivat -0,6 % vuoden 2014 toisella neljänneksellä.

Yritysten nettoperustanta oli 947 yritystä eli keskimäärin yli sata yritystä aloitti enemmän kuin lopetti vuosittain vuosien 2005–2014 välisenä aikana. Porin yrityskanta on kasvanut viidenneksellä vuosien 2005–2013 välisenä aikana.

Työttömien määrä lisääntyi

Porin seudulla oli 8:nneksi eniten työpaikkoja 70 kaupunkiseudun joukosta. Porin seudun työpaikkojen määrä kasvoi noin 1 500 työpaikalla vuosien 2005–2011 välisenä aikana.

Satakunnan työttömyysaste 12,9 % oli viidenneksi alhaisin kaikkien 15 Ely-keskusalueen joukossa. Porin työttömyysaste oli 15,2 % kesäkuun lopussa 2014. Porissa oli yhteensä 5 954 työtöntä työnhakijaa henkilökohtaisesti lomautetut mukaan lukien kesäkuun lopussa.

Porin työttömyysasteen vuosikeskiarvo oli 14,6 % tammi-kesäkuussa 2014. Porin työttömyysaste oli 1,7 prosenttiyksikköä korkeampi kuin 25 suurimman kunnan keskiarvo (12,9 %) tammi-kesäkuussa 2014. Porin työttömyysaste oli 25 suurimman kaupungin joukossa sijalla 17.

Väestö kasvu-uralla

Heinäkuun lopussa 2014 Porissa asui 83 382 henkilöä. Porin seudulla asuu 7:nneksi eniten väestöä kaikkien 70 kaupunkiseudun joukossa.

Kaupunki on saanut kaikkien 320 kunnan joukossa 15. eniten muuttovoittoa maan sisäisestä muuttoliikkeestä vuosina 2009–2013. Pori sai nuorista 12. eniten muuttovoittoa tuona aikana kaikkien kuntien joukossa.

Ulkomaalaisten kansalaisten osuus oli 1,7 % vuoden 2013 lopussa. Ulkomaalaisten osuus oli toiseksi alhaisin suurten ja keskisuurten kaupunkiseutujen joukossa.

840 akateemista tutkintoa

Porin seudun korkea-asteen tutkinnon suorittaneiden osuus (36,4 %) väestöstä oli suurista ja keskisuurista kaupunkiseuduista alhaisin.

Porin yliopistokeskuksessa suoritettiin 870 akateemista tutkintoa vuosien 2008–2012 välisenä aikana. Porin yliopistokeskuksen alueellisen ja yhteiskunnallisen vaikuttavuuden luvut olivat erittäin hyvät. Tutkinnon suorittaneista joka kolmas jäi valmistumisen jälkeen Poriin ja lähes joka toinen Satakuntaan.

Tutkinnon suorittaneista oli enemmän kuin neljä viidestä työllisiä vuoden 2012 lopussa.

Porin tilastoikkuna- palvelu tarjoaa ajankohtaista tietoa Porin työllisyyskehityksestä, väestökehityksestä ja kaupungin kehityksestä yleisesti löytyy tilastoikkunasta. Tietoja päivitetään neljännesvuosittain. Vuoden 2014 toinen katsaus löytyy Porin kaupungin verkkosivuilta.


Hakusana