Etusivu > Uutiset > 2014 > 09 > Ruokajätteen saa laittaa sekajätteeseen pientaloissa

Ruokajätteen saa laittaa sekajätteeseen pientaloissa

(08.09.2014 11:10 Lanne Merika / päivitetty 09.09.2014 12:15 Aaltonen Kalle)

Kaatopaikalle ei saa vuodesta 2016 alkaen sijoittaa maatuvaa jätettä. Kielto on aiheuttanut hämmennystä pientaloasukkaiden keskuudessa. Jäteneuvojilta on kysytty, saako ruoka–jätteen laittaa sekajätteen joukkoon, vai pitääkö jokaisen asukkaan hankkia jätteen–kuljetusyrityksen biojäteastia tai aloittaa ruokajätteen kompostointi. Asukkaita huolettaa myös, tuleeko energiajätteen keräämisestä pakollista pientaloissa.

Kaatopaikalle ei ole enää heinäkuun alun jälkeen sijoitettu asumisesta syntyviä sekajätteitä, vaan ne on ohjattu jätteenpolttolaitokseen Vaasaan. Sekajätteen poltossa syntyy energiaa, joka hyödynnetään kaukolämpönä ja sähkönä. Ruokajäte ei haittaa sekajätettä polttavan laitoksen toimintaa.

Kerros- ja rivitalojen asukkaat velvoitetaan jätehuoltomääräyksissä lajittelemaan bio- ja energiajäte erilleen sekajätteestä. Biojäte kerätään jos asuntoja on vähintään viisi, energiajäte jos asuntoja on yli yhdeksän. Velvoite koskee myös mm. kouluja ja päiväkoteja, joissa lajiteltua jätettä syntyy yli 20kg viikossa. Pientaloasukkaita velvoite ei koske.

Pientalojen asukkaat lajittelevat paperit ja pahvit, lasijätteen ja metallin erilleen sekajätteestä, ja vievät ne hyötyjätepisteelle. Edelleen hyötyjätepisteillä kerättävät lajitellut jätteet kierrätetään materiaaleina: on tärkeää säästää luonnonvaroja uusiokäyttämällä paperia, metalleja ja lasia. Erityisen tärkeää on lajitella pois sekajätteestä kaikki mikä ei pala jätteenpolttolaitoksessa, eli lasipurkit ja metalliset säilyketölkit. Pientaloasukkaat saavat laittaa energiajätteeksi kelpaavan muovijätteen sekajätteen joukkoon. Energiajätekeräystä ei järjestetä hyötyjätepisteillä.

Ruoka- ja puutarhajätteen kompostointi omassa pihassa on suositeltavaa. Kompostoimalla jätteenkuljetustarve vähenee, koska sekajäteastia täyttyy hitaammin. Kompostointiin ei velvoiteta jätehuoltomääräyksissä, eikä kompostointiin tarvita lupaa. Jätehuoltomääräyksissä kuitenkin todetaan, että kompostointi ei saa aiheuttaa haittaa terveydelle tai ympäristölle. Ruokajäte on kompostoitava umpinaisessa kompostorissa.

Hangassuon jätekeskuksen penkkaan peitetään edelleen erityisjätteitä, kierrätykseen kelpaamatonta rakennusjätettä ja niiden peittämiseen tarvittavia vähän pilaantuneita maakerroksia.

Lisätietoja jäteneuvojilta.


Hakusana