Etusivu > Uutiset > 2014 > 09 > Vuoden 2015 talousarvio noudattaa valtuustosopimuksen linjauksia

Vuoden 2015 talousarvio noudattaa valtuustosopimuksen linjauksia

(29.09.2014 10:03 Lehtonen Tiina J / päivitetty 29.09.2014 10:04)

Kaupunginjohtajan ehdotuksen mukaan vuonna 2015 kaupungin nettolainanotto on enää 6,8 miljoonaa euroa, kun kuluvana vuonna se on 15 miljoonaa euroa. Vuonna 2016 kaupungin lainakanta pienenee noin 1,5 miljoonaa euroa ja vuonna 2017 noin 4,1 miljoonaa euroa.

Talousarvion valmistelussa on otettu huomioon Lavian liittäminen Poriin. Jokaisen tulosalueen kehykseen tehtiin kaupunginhallituksen päätöksellä Laviaa koskevat lisäykset heinäkuussa. Kaupunki saa liitoksen yhteydessä myös yhdistymisavustusta 4,3 miljoonaa euroa. Pääosa siitä käytetään Lavian kunnan alijäämän ja pienempi osuus liitoksesta aiheutuvien tietojärjestelmäuudistusten kulujen kattamiseen. Yhdistymisavustuksesta 1,7 miljoonaa euroa saadaan vuonna 2015. Vuosina 2016 ja 2017 avustuksen määrä on 1,4 miljoonaa euroa.

Haasteita talousarvion laadintaan ovat tuoneet sekä verotulojen että valtionosuuksien arvioitu kehitys. Verotulojen heikkoon kehitykseen varauduttiin taloussuunnitelmassa jo vuoden 2014 talousarviosta päätettäessä. Tämän vuoksi keväällä käynnistettiin jokaista toimialaa koskeva tulosaluekohtaisten toiminnallisten muutosten valmistelu. Toiminnalliset muutokset on otettu huomioon vuoden 2015 talousarvion laadinnassa ja niiden kautta haetaan pysyviä säästöjä kaupungin talouteen.

Negatiivisena yllätyksenä kaupungin taloussuunnitelman kannalta tuli joulukuussa 2013 julkaistu ehdotus valtionosuusjärjestelmän uudistuksesta. Uudistuksen vaikutus on kaupungille yli -15 miljoonaa euroa, joka realisoituu kokonaisuudessaan vuonna 2017. Vuoden 2015 talousarviossa vaikutus on yli 4 miljoonaa euroa. Lisäksi valtionosuuksien odotettua heikompi yleinen kehitys ja niiden edelleen jatkuvat leikkaukset merkitsivät sitä, että tulosaluekohtaisia kehyksiä jouduttiin jo keväällä leikkaamaan huomattavasti. Menettelyä helpotti vuoden 2013 erinomainen tilinpäätös, jonka perusteella voidaan odottaa, että vuoden 2014 talousarviossa asetetut tulosaluekohtaiset taloudelliset tavoitteet tullaan monen tulosalueen osalta ylittämään merkittävästi. Tätä tukevat myös vuoden 2014 tammi-elokuun toteumatiedot, joiden mukaan kaupungin toimintakatteen muutos on ollut alle yhden prosentin ilman erikoissairaanhoidon osuutta.

Tulosaluekohtaiset raamit koko suunnitelmakaudella ovat kuitenkin erittäin tiukat ja niiden toteuttaminen tulee vaatimaan kaikkien mahdollisten säästökeinojen jatkuvaa käyttöä. Käytännössä toimintakatteen kasvua sallitaan vain perusturvasektorilla ja sielläkin kasvuvara vaihtelee 1-2 prosentin luokassa. Monen tulosalueen osalta määrärahataso jopa laskee hieman.

Talousarvioehdotukseen sisältyy ehdotus kunnallisveroprosentin nostosta 0,5 prosenttiyksikköä. Esitetyn korotuksen jälkeen veroprosentti on 19,75. Korotuksella saadaan noin 6,5 miljoonan euron taloudellinen vaikutus. Investointien osalta taso on pidetty jo taloussuunnitelmassa vahvistetulla 32 miljoonan euron tasolla. Valtuustosopimuksen mukainen alaraja on 30 miljoonaa euroa. Suurimmat investointikohteet/kokonaisuudet ovat:

Liikenneväylien rakennus ja kunnossapito 5,2 M€
Kiinteistöjen kunnossapito- ja hätätyöt 3,1 M€
PSYL:n väliosan ja juhlasalin peruskorjaus 3,3 M€
Kuninkaanhaan koulun peruskorjaus 2,0 M€
Uuden päiväkodin rakennus Noormarkkuun 2,0 M€
Pääterveysaseman saneeraus 1,8 M€
Kiinteän omaisuuden hankinta 1,5 M€ Kate kiinteän omaisuuden myyntituloista.
Kaupunginsairaalan keittiön saneeraus 1,5 M€
Pelastuslaitoksen kalusto 1,4 M€ Kate poistoihin perustuvista maksuosuuksista.
Noormarkun kunnantalon muutos kirjastoksi 1,2 M€
Koivulan terveysaseman muutos päiväkodiksi 0,9 M€
Sairaanhoitopiirin lainan lyhennys 0,8 M€
Ajoneuvojen hankinta Logistiikkayksikön ajoneuvokeskukseen 0,8 M€
Porin Teatterin peruskorjaus 0,6 M€
Jäähallin peruskorjaus 0,6 M€

Näiden lisäksi toteutetaan Kaarisillan koulun uudisrakennus talousarviokäsittelyn yhteydessä vahvistettavalla vaihtoehtoisella rahoitusmallilla.

Vuoden 2015 talousarvio ja vuosien 2016–2017 taloussuunnitelma noudattaa valtuustosopimuksen mukaisia linjauksia haasteellisista olosuhteista huolimatta. Kaupunginhallitus aloittaa talousarvion käsittelyn maanantaina 6.10.2014. Kaupunginvaltuuston talousarviokokous on maanantaina 17.11.2014.


Hakusana