Etusivu > Uutiset > 2014 > 10 > Perheneuvolaan pääsy nopeutunut

Perheneuvolaan pääsy nopeutunut

(13.10.2014 10:32 Aaltonen Kalle / päivitetty 13.10.2014 10:32)

Jonotusaika perheneuvolaan on lyhentynyt merkittävästi Porin perusturvakeskuksen alueella.

Tällä hetkellä ajan saa noin kuukauden päähän sen varaamisesta.

– Asiakasmäärät ovat tosin koko ajan kasvussa, mikä luonnollisesti näkyy heti jonotusajoissa, perheneuvolan päällikkö Tarja Leskelä sanoo.

Keskeisin vaikutin parantuneen palvelun taustalla on niin sanottu nopsa-työ, jonka pilotointi käynnistettiin perheneuvolassa syksyllä 2012. Nopsa-työ perustuu nopeutettuun alkutilanteen selvittelyyn. Vuonna 2013 noin kolmannes kaikista perheneuvolasta ajan varanneista asiakkaista ohjattiin nopsa-työhön. Yleisimpiä palveluihin hakeutumisen syitä olivat vanhemmuuteen ja kasvatukseen liittyvät ongelmat, parisuhteen äkilliset ongelmat sekä perhekriisit.

Leskelä kertoo, että perheneuvolan tavoitteena on nopeutetun alkutilanteen arvioinnin käyttöönotto kaikissa asiakkuuksissa. Tähän asti nopsa-työ on suunnattu kahdentyyppisille asiakasperheille: niille, joiden tilanne on arvioitu sellaiseksi, että perheet tulevat autetuksi lyhyellä, 1–3 kerran neuvontajaksolla sekä niille perheille, joilla avuntarve on iso ja auttajaverkostot laajat.

– Jälkimmäisten kohdalla tavoitellaan asiakasrajapintojen ja hoitovastuiden selkiyttämistä sekä asiakasperheiden oikea-aikaista tilanteen selvittämistä verkostoyhteistyönä.

Nopsa-työ on kerännyt runsaasti kiitosta niin työntekijöiltä kuin asiakkailtakin. Leskelän mukaan myös ne perheet, jotka ovat nopsa-työn jälkeen joutuneet odottamaan pitkäkestoista hoitoa, ovat kokeneet nopean väliintulon helpottavana.

– Vaikuttaa siltä, että jatkotyöskentelyä on helpompi odottaa, kun asiaa on jo selvitetty ja ensiapua tilanteeseen saatu, Leskelä sanoo.


Hakusana