Etusivu > Uutiset > 2014 > 10 > Periaatepäätös perusturvan tietojärjestelmien siirrosta

Periaatepäätös perusturvan tietojärjestelmien siirrosta

(27.10.2014 20:27 Tiina.J Lehtonen / päivitetty 28.10.2014 07:46)

Kaupunginvaltuusto teki äänestyksen jälkeen periaatepäätöksen siitä, että Porin kaupunki luovuttaa 1.1.2015 alkaen Medbit Oy:lle sen osan Porin tietohallinnon toiminnasta, joka koskee perusturvan tietotekniikkapalveluita.

Äänestykseen päädyttiin kun perussuomalaisten valtuustoryhmä ehdotti asian palauttamista valmisteluun. Äänin 42-16 valtuusto hyväksyi pohjaehdotuksen perusturvan tietojärjestelmien siirron periaatepäätöksestä.

Valtuusto oikeutti kaupunginhallituksen hyväksymään liikkeenluovutukseen liittyvät sopimukset ja muuttaa vuoden 2014 talousarviota siten, että yleishallinnolle vuodelle 2014 osoitetuista 360 000 euron suuruisista investointimenoista voidaan käyttää Medbit Oy:n osakkeiden merkintään enintään 120 000 euroa. Valtuusto oikeutti kaupunginhallituksen merkitsemään Medbit Oy:n kanssa sovittavan määrän yhtiön osakkeita ja jatkamaan toiminnan luovutuksen valmistelua periaatepäätöksen mukaisesti.

Medbit Oy:n yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiön toiminnan tarkoitus on tuottaa omistajilleen sekä omistajina olevien kuntayhtymien jäsenkunnille terveydenhuollon ja sosiaalitoimen atk-palveluita ja muita erikseen sovittavia atk-alan palveluita. Medbit Oy:n suurimpia omistajia ovat Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri noin 71 prosentin osuudella ja Satakunnan sairaanhoitopiiri noin 25 prosentin osuudella. Medbit Oy:llä on henkilöstöä noin 170 ja yhtiön liikevaihto on noin 44 miljoonaa euroa vuodessa.

Porin vakinaisessa palvelusuhteessa työskentelevä sosiaali- ja terveydenhuollon tietohallintohenkilöstö siirtyisi Medbit Oy:n palvelukseen 1.1.2015 työsopimuslain liikkeenluovutusta koskevien säännösten mukaisesti ja nykyisen palvelussuhteen oikeuksin ja velvollisuuksin ns. vanhoina työntekijöinä.

Perusturvalle tarjottavia tietotekniikkapalveluita keskitetään vähintään Porin seudulla ja todennäköisesti myös Länsirannikon alueella lähivuosina. Tietotekniikkapalveluiden tuottamisvastuun siirtämisellä turvataan osaltaan alan työpaikkojen säilyminen ja jopa lisääntyminen Porin seudulla. Vaikka sote-uudistus ei toteutuisi nyt ennakoitavissa olevassa muodossa, Medbit-yhteistyö ja muu tiivistyvä yhteistyö edistävät perusturvan toimintaa ja rajallisten resurssien tehokkaampaa käyttöä.


Hakusana