Etusivu > Uutiset > 2014 > 10 > Pihlavanlahden sivu-uomia ryhdytään avaamaan

Pihlavanlahden sivu-uomia ryhdytään avaamaan

(03.10.2014 13:00 Aaltonen Kalle / päivitetty 03.10.2014 13:00)

Pihlavanlahti on mataloitunut pääuoman ulkopuolella ja matalilla vesialueilla kasvaa järviruokoa, joka ulottuu 2-3 metriä keskivedenpinnan yläpuolelle.

Joen vesi on päässyt leviämään aikaisemmin sivuille ja pieniin uomiin. Nyt sivu-uomat ovat tukkeutuneet ja ruoko estää veden leviämisen sivuille hyydetilanteessa. Tämä nostaa vedenpintaa ylävirralla ja lisää tulvavaaraa Porin alavilla asemakaava-alueilla, Kivinissä ja Toukarilla.

Ensimmäisenä toimenpiteenä aiotaan avata Kivinillä Laiskarännistä erkanevan Tukkijuovan umpeen kasvanut yläpää. Työ aiotaan toteuttaa pintaruoppauksena ja mahdollisesti laajempana niittona. Työ on tarkoitus tehdä vielä syksyllä 2014 ennen hyydevaarakauden alkua. Asiaa koskevat suostumuskyselyt on lähetetty vaikutusalueen maanomistajille.

Sivu-uomien aukaisemisen seuraava vaihe on Tukkijuovan ja Karvianjuovan niitto, joka voidaan toivottavasti toteuttaa jo ensi vuonna 2015. Porin tulvasuojelun kannalta tärkeään sivu-uomien ruoppaamiseen tähtäävä maastotutkimus voidaan käynnistää vasta sitten, kun uomissa oleva kasvillisuus on saatu niitetyksi.

Hanke edistää toteutuessaan tulvasuojelua sekä Porissa että sisämaassa, Pihlavanlahden virkistyskäyttöä sekä jossain määrin vesivoimataloutta. Hanke edistänee myös luonnon monimuotoisuutta. Ruoppaushankkeen ympäristövaikutuksia arvioidaan tarkemmin suunnittelun edistyessä.

Sivu-uomien aukaisua koskeva hanke ei poista tarvetta ruopata myös joen pääuomaa.

Porin tulvasuojeluhanke on Porin kaupungin ja Varsinais-Suomen ELY-keskuksen yhteishanke, jossa Porin kaupunki on hankevastaava. Tämän hankkeen puitteissa käynnistetään toimet, joilla pyritään Pihlavanlahdella olevien Kokemäenjoen sivu-uomien aukaisuun.


Hakusana