Etusivu > Uutiset > 2014 > 10 > Tahkoluodon merituulipuiston osayleiskaava esille

Tahkoluodon merituulipuiston osayleiskaava esille

(06.10.2014 09:20 Lehtonen Tiina J / päivitetty 06.10.2014 09:22)

Kaupunginhallitus päätti asettaa Tahkoluodon merituulipuiston osayleiskaavaehdotuksen ja tarkastetun osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtäväksi 30 päivän ajaksi.

Tahkoluodon edustan merialueelle on laadittu osayleiskaavaehdotus 12 tuulivoimalaa käsittävän merituulipuiston toteuttamiseksi.

Osayleiskaavaehdotus käsittää noin 6 neliökilometrin suuruisen vesialueen Tahkoluodon sataman länsipuolella. Alueelle on tarkoitus pystyttää nykyisen pilottivoimalan lisäksi 11 uutta 4 MW tehoista voimalaa. Voimaloiden paikat sijaitsevat 0,6-2 kilometrin etäisyydellä Tahkoluodosta. Napakorkeus on noin 115 metriä ja roottorin halkaisija 130 metriä. Laitteiden enimmäiskorkeus on 180 metriä merenpinnasta. Hankkeen arvioitu nettotuotanto on noin 137 GWh vuodessa.

Hankevastaavana on Suomen Hyötytuuli Oy, jonka kanssa on tehty hankkeen valmistelusopimus. Osayleiskaavaehdotuksen on laatinut Ramboll Finland Oy.

Osayleiskaavasta pyydetään lausunnot Varsinais-Suomen ELY-keskukselta, Satakuntaliitolta, Liikennevirastolta, Liikenteen turvallisuusvirastolta (Trafi), Puolustusvoimien pääesikunnalta, Länsi-Suomen sotilasläänin esikunnalta, Rajavartiolaitokselta, Porin Sataman hallitukselta, Satakunnan Museolta, Museovirastolta, Luotsauslaitokselta (Finnpilot), Satakunnan pelastuslaitokselta, Digita Oy:ltä, PorivEnergia Oy:ltä, Pori Energia Sähköverkot Oy:ltä, Porin kaupungin ympäristölautakunnalta ja tekniseltä lautakunnalta.

Osayleiskaavaluonnos oli nähtävänä jo vuoden 2014 huhtikuussa. Siitä saatiin yhdeksän ennakkolausuntoa ja yksi mielipide, joiden johdosta on tehty lisäselvityksiä ja muokattu luonnosta ehdotukseksi. Luonnoksen 14 voimalaa on supistettu 12 ja muiden sijaintia on tarkennettu, minkä takia merikaapeliverkko on muutettu. Lisäksi on alkusyksystä 2014 laadittu Tahkoluodon, sen lähialueen ja merialueen toimijoiden sekä viranomaisten yhteistyönä kaavavaiheen riskienhallintaraportti.

Osayleiskaava on nähtävillä Porin kaupunkisuunnittelun verkkosivulla.


Hakusana