Etusivu > Uutiset > 2014 > 10 > Yli 75-vuotiaiden kansalaisraati: Sote-palvelut yhden luukun periaatteella

Yli 75-vuotiaiden kansalaisraati: Sote-palvelut yhden luukun periaatteella

(27.10.2014 09:29 Tiina.J Lehtonen / päivitetty 27.10.2014 10:28)

Porin perusturvakeskuksen yhteistoiminta-alueella asuvista yli 75-vuotiaista koottu kansalaisraati julkaisi 24.10. selkeäsanaisen julkilausuman, jossa se kiinnittää huomiota seitsemään eri teemaan. Lausunnossaan raati toteaa, että olemassa oleviin palveluihin ollaan pääosin tyytyväisiä, mutta myös kehittävää löytyy.

kuva Leila Grönroos, Heimo Heino, Jukka Salonen ja Hilkka Roos esittelivät julkilausuman. Kuva: Salla Rajala

Sosiaali- ja terveyspalvelujen osalta raati esittää palvelujen tuottamista yhden luukun periaatteella. Lisäksi neuvontaa ja matalankynnyksen paikkoja toivotaan lisättävän alueellisesti.

Sote-palvelujen laadun osalta korostetaan ammattitaitoisuutta, inhimillisyyttä ja joustavuutta. Ennaltaehkäisyyn, asiakkaan kokonaisvaltaiseen huomiointiin sekä turvallisuuteen halutaan kiinnitettävän huomiota. Kotona asumista pidetään keskeisenä ja apua toivotaan tuotettavan ensisijaisesti omaan kotiin.

- Yksinäisyys voi aiheuttaa sen, että joutuu siirtymään omasta asunnosta palveluasuntoon, julkilausumassa todetaan.

Vastuu henkisen ja sosiaalisen aktiivisuuden sekä ruumiillisen kunnon ylläpidosta todetaan olevan jokaisella itsellään. Liikuntaa ja ulkoilua pidetään olennaisina. Mahdollisuutta niihin painotetaan myös omien voimavarojen heikentyessä.

Julkilausumassa korostetaan kokoontumispaikkojen sekä muiden kohtaamista tukevien toimintamuotoja merkitystä.

- Sosiaalinen kanssakäyminen helpottaa sekä yksinäisyyttä että selviytymistä.

Kolmannen sektorin rooli esimerkiksi kulttuuripalvelujen käytön mahdollistajana sekä palveluihin liittyvän tiedon välittäjänä nähdään olennaisena ja kehittämistä kaipaavana.

Julkisten kulkuyhteyksien todetaan olevan nykyisellään heikot. Myös tietoa palvelulinjojen käyttämisestä sekä tuetuista kulkuvaihtoehdoista toivotaan. Vaikeiden kulkuyhteyksien takana asuvien sekä avustamista vaativien ikäihmisten kulkemismahdollisuudet edellytetään varmistettavan.

Tiedottamista julkisista ja järjestöjen palveluista halutaan lisättävän, samoin tiedotuksen selkokielisyyttä. Porin kaupungin toivotaan ottavan siinä vastuullisen koordinaattorin roolin.

Porin perusturvakeskus tulee ottamaan raadin esille tuomat näkemykset huomioon palveluiden suunnittelussa ja toteutuksessa sekä miettimään yhdessä eri toimijoiden kanssa, miten ajatuksiin muun muassa palvelujen laadusta, arvioinnista ja riittävyydestä voidaan vastata. Myös kaikki kansalaisraadin 18 osallistujaa tulevat saamaan asiasta selvityksen palautetilaisuudessa, joka järjestetään maalis-huhtikuun vaihteessa.


Hakusana