Etusivu > Uutiset > 2014 > 11 > Budjetti vuodelle 2015 hyväksyttiin

Budjetti vuodelle 2015 hyväksyttiin

(17.11.2014 19:29 Anna Kyhä-Mantere / päivitetty 18.11.2014 15:34)

Porin kaupunginvaltuusto hyväksyi vuoden 2015 talousarvion ja vuosien 2015-2017 taloussuunnitelman.

Talousarvio hyväksyttiin pääosin Porin ja Lavian yhdistymishallituksen esityksen mukaisesti. Perusturvalle ja koulutoimelle esitettiin lainarahalla katettavia lisäyksiä, joista äänestettiin.

Vasemmistoliiton Tapio Furuholm ehdotti perusturvalle 1,5 miljoonan euron lisäystä budjettiin. Esitys kaatui äänin 33-26. SDP:n Esa J. Wahlman esitti perus- ja lukiokoulutukselle 1 miljoonan euron lisäystä. Esitys kaatui äänin 33-26. Sosialidemokraattien ja vasemmistoliiton ohella lisäyksiä kannatti kristillisdemokraatit.

Uutena palveluna Porissa kaupunginvaltuusto päätti aamupäivätoiminnan järjestämisestä Porin kouluissa.

Alle on koottu esimerkkejä niistä toiminnallisista muutoksista, jotka valtuusto kokouksessaan hyväksyi. Kokonaisuudessaan Porin ja Lavian yhdistymishallituksen esitys vuoden 2015 talousarvioksi löytyy osoitteesta kokoukset.pori.fi kohdasta kaupunginvaltuusto, esityslista 17.11.2014, liite 1. Kaupunginvaltuuston hyväksymä lopullinen talousarviokirja tullaan päivittämään kaupungin internet-sivuille kohtaan asiakirjat heti kun muutokset on tehty.

Henkilöstöhallinto: Henkilöstökustannuksia vähennetään toimistoalan henkilöstön eläköityessä.

Joukkoliikenne: Liikenteen painopistealueita siirretään alueille, joissa lisäkysynnälle on edellytyksiä.

Kirjasto: Tavoitteena 42 000 euron säästöt vuonna 2015 sekä 100 000 euron säästöt vuodesta 2016 eteenpäin. Esitetyt säästöt kohdistuvat pääosin henkilöstökuluihin. Toimintoja ja prosesseja tehostetaan sekä asiakkaiden omatoimista asiointia lisätään.

Kulttuuriasiainkeskus: Pori Folkin muuttaminen monipäiväisestä festivaalista kevyemmäksi tuotantomalliksi.

Logistiikkayksikkö: Tavoitteena 6 000 euron säästöt vuonna 2015, 12 000 euron säästöt vuonna 2016 ja 15 000 euron säästöt vuonna 2017. Logistiikkayksikön perustaminen ja siitä johtuneet organisaatiomuutokset mahdollistavat kokonaisuutena tehokkaamman toiminnan.

Pelastuslaitos: Ensisjiaisesti hallinnon henkilöstöä vähennetään, sopimuspalokuntien korvauksia karsitaan, hankintoja supistetaan.

Perusturva: Kaikissa palveluissa tavoitellaan ensisijaisena vaihtoehtona koti- ja perhepalveluja. Sähköistä asiointia lisätään kaikilla palvelualoilla, esim. palveluohjauksessa, nettineuvonnassa, sähköisessä ajanvarauksessa ja –lomakkeissa. Yhteensä taloudellisten säästöjen tavoite on 3 miljoonaa euroa.

Perus- ja lukiokoulutus: Säästötavoite 700 000 euroa vuonna 2015, säästötarve 2,1 miljoonaa euroa vuonna 2016 ja 2,4 miljoonaa euroa vuonna 2017. Säästöt muodostuvat pääosin kouluverkkoratkaisun toteuttamisesta. Oppilasmäärämuutoksilla ja opetuksen järjestelyillä saavutetaan n. 700 000 euron säästöt. Loput tasapainottamistarpeesta koostuvat palveluiden sekä aine- ja tarvikeostojen supistamisesta yhteensä 300 000 euroa.

Pysäköinninvalvonta: Tavoitteena 70 000 euron säästöt vuonna 2015 sekä 75 000 euroa vuosille 2016 ja 2017 verrattuna nykytasoon. Toiminnallisia muutoksia ovat valvontapaikkojen lisääminen, rengaslukkojen/varastosiirtojen käyttöönotto sekä toritoimintojen siirtäminen pois tulosalueelta. Lisäksi virhemaksujen korotus tuo lisätuloja.

Satakunnan museo: Valokuvapalvelujen karsiminen valokuvaajan jäädessä eläkkeelle. Näyttelytoiminnan supistaminen. Näyttelyiden hoitaminen vajaamiehityksellä.

Sinfonietta: Promenadisalin konsertteja vähennetään ja korvataan edullisemmilla maakunta, ym. vierailuilla. Avustajakustannuksia pienennetään. Lippujen hintoja korotetaan maltillisesti. II viulun soittajan rekrytoinnista luovutaan.

Sivistävä koulutus: Tavoitteena 100 000 euron säästöt vuonna 2015 ja 180 000 euron säästöt vuosina 2016 ja 2017. Kansalaisopiston kudonnan palvelutoiminta lopetetaan. Kurssimaksutuloja lisätään jakamalla kursseja vain kauden mittaisiksi sekä suurentamalla ryhmäkokoja. Palmgren-konservatorion lukukausimaksuja ja soitinvuokria korotetaan.

Taidekoulu: Aikuisten iltalinjan opetusta vähennetty 260 tuntia.

Taidemuseo: Kansainvälisiä näyttely- ja julkaisuhankkeita leikataan laajuudeltaan. Näyttelyiden määrää vähennetään ja näyttelyaikoja pidennetään.

Taloushallinto: Keskitetyn taloushallinnon toimintamalli käyttöön 2015. Muutoksella tavoitellaan 600 000 euron säästöjä vuonna 2015, 800 000 euron säästöjä vuonna 2016 ja 1 miljoonan euron säästöjä vuonna 2017.

Tekninen palvelukeskus: Tavoitteena 1,2 miljoonan euron säästöt vuosina 2015, 2016 ja 2017. Maa-alueisiin liittyvät hinnoittelumuutokset, kalasataman mahdollinen vuokraus, eläköitymisien ja tehtävien uudelleenorganisoimisen mahdollistama henkilöstövähennys, toimistotöiden tiimiyttäminen sekä sähköisen asioinnin kehittäminen. Kaupunkilaisille tarkoitettuja palveluja, kuten lumenaurausta, nurmikoiden ja puistojen hoitoa sekä teiden kunnossapitoa, vähennetään.

Toimitilat: Tavoitteena 165 000 euron säästöt vuonna 2015, 305 000 euroa vuonna 2016 ja 365 000 euroa vuonna 2017. Summat koostuvat mm. käytöstä poistuneiden rakennusten ylläpidon lopettamiseen, ulkoisten vuokrasopimusten vuokrakorotuksiin sekä energiatehokkuuden lisäämiseen vaihtoehtoisin lämmitysmuodoin.

Vapaa-aika: Määräaikaista henkilöstöä vähennetään. Liikunnanohjauksen ryhmiä vähennetään. Bussikuljetukset liikuntaryhmiin lopetetaan. Liikuntapaikkojen maksuja ja vuokria korotetaan. Sponsoriraha lakkautetaan kokonaan.

Varhaiskasvatus: Tavoitteena 400 000 euron säästöt vuosina 2015 ja 2016, sekä 500 000 euron säästöt vuonna 2017. Johtamisosaamista keskitetään ja esimiesten määrää vähennetään. Määräaikaisen henkilöstön käyttöä vähennetään. Päivähoidon tilasuunnitelmaa kehitetään edelleen.

Ympäristötoimi: Pieneläinklinikat keskitetään yhteisvastaanotoksi. Pori-Harjavalta –alueen ilmanlaatumittausten yhdistäminen. Porilab myydään.

Yleishallinto: Tietohallinnon uudelleenorganisointi, uusi toimitilaratkaisu sekä keskitetyn kirjaamon muodostaminen yhteistyössä puhelinvaihteen kanssa.


Hakusana