Etusivu > Uutiset > 2014 > 11 > Ekokem Oyj laajentaa Hangassuolle

Ekokem Oyj laajentaa Hangassuolle

(20.11.2014 10:00 Kalle Aaltonen / päivitetty 20.11.2014 10:00)

Ekokem Oyj on tarjoutunut ostamaan Porin kaupungilta Hangassuon jätekeskuksen jätealueen käytössä olevan seka- ja erityisjätetilavuuden.

Tarjouksen mukaan Ekokem Oyj tulee täyttämään ja sulkemaan jätealueen hyödyntämällä kaatopaikan täyttöön soveltuvia lievästi pilaantuneita maita ja teollisuusjätteitä. Näin säästetään neitseellisiä maamassoja, joita muuten jouduttaisiin täyttötyössä käyttämään. Sopimus ei vaikuta kaupunkilaisten jätepalveluihin.

Polttoon kelpaavat Porin kaupungin vastuulla olevat jätteet toimitetaan nykyään energiahyötykäyttöön, joten Porilla ei ole enää tarvetta perinteiselle kaatopaikalle. Tarjouksen mukaan kaupunki myy Hangassuon jätealueen käyttämättömän täyttötilavuuden Ekokem Oyj:lle, joka täyttää ja sulkee alueen. Jätemateriaalit, joita alueen täyttöön käytetään, täyttävät ympäristöluvassa asetetut kaatopaikkaluokan ja rakenteen vaatimukset.

Kierrätys vähentänyt kaatopaikkajätettä

Kaatopaikka, jonka tilavuus tulee nykymuodossa kaupungille tarpeettomaksi energiahyötykäytön myötä, täytetään ennen sulkemista. Kaatopaikan muotoiluissa hyödynnetään ympäristöluvan ehdot täyttäviä maita. Lisäksi osa teollisuuden epäorgaanisista jätteistä voidaan edelleen sijoittaa kaatopaikalle.

– Hangassuon kaatopaikka on tarkoitettu tavanomaiselle jätteelle. Siellä tullaan käyttämään täyttöön sellaisia maita ja teollisuusjätteitä, joille ei ole olemassa muuta hyötykäyttökohdetta. Näin säästetään neitseellisiä maamassoja, joita täytössä muuten jouduttaisiin käyttämään, Ekokem Oyj:n käsittelykeskuksista vastaava johtaja Mikko Saarinen kertoo.

– Kaatopaikan tilavuutta on vielä käyttämättä noin 120 000 kuutiometriä. Jätteen lisääntyneen kierrätyksen ja hyötykäytön myötä kaupungin vastuulla olevan ja kaatopaikalle menevän jätteen määrä on lähes loppunut. Tästä syystä näemme mielekkäänä luopua jäljellä olevasta täyttötilasta. Tällä sopimuksella siirrämme muun muassa kaatopaikan sulkemisesta aiheutuvat kustannukset muualle. Asia viedään teknisen lautakunnan käsittelyyn 25.11.2014, kertoo teknisen palvelukeskuksen johtaja Jukka Kotiniemi.

Ekokem Oyj:llä on Porin Kellahdessa teollisuusjätekeskus, jossa vastaanotetaan ja käsitellään vaarallisia jätteitä. Hangassuon jätekeskuksen tilavuuden oston myötä Ekokem Oyj:llä on mahdollisuus keskittää vaarallisten jätteiden kaatopaikkatoiminnot Kellahteen ja tavanomaisten jätteiden toiminnot Hangassuolle.


Hakusana