Etusivu > Uutiset > 2014 > 11 > Jätehuollon yhteistyö laajenee

Jätehuollon yhteistyö laajenee

(06.11.2014 14:29 Kalle Aaltonen / päivitetty 06.11.2014 14:29)

Porin Jätehuolto ja kahdeksan Porin seudun kuntaa on sopinut jätehuollon yhteistyön alkamisesta 1.1.2015 alkaen.

Hyötyjätepisteiden hoito ja vaarallisten jätteiden vastaanotto ovat vuoden alussa Porin Jätehuollon järjestämiä. Jo ennestään Pori on hoitanut, Eurajokea ja Laviaa lukuun ottamatta, kuntien jäteneuvonnan. Vuoden alussa jäteneuvonta laajenee myös näiden alueiden asukkaiden saataville.

Ekomaksu vakituisille asunnoille ja kesämökeille

Vuonna 2015 posti tuo osalle asukkaista uuden jätehuollon laskun, ekomaksun. Eurajoen, Kokemäen ja Lavian asiakkaat saavat laskun ensimmäistä kertaa. Muissa kunnissa ekomaksu on entuudestaan tuttu.

Ekomaksulla katetaan muun muassa hyötyjätepisteiden hoidosta, vaarallisten jätteiden keräyksestä ja jäteneuvonnasta syntyvät kulut. Ekomaksun maksamalla asukkaalla on oikeus käyttää hyötyjätepisteitä ja viedä vaaralliset jätteet maksutta vastaanottopaikkoihin.

Jokaisesta vakituisessa käytössä olevasta asunnosta maksetaan ekomaksu. Ekomaksu lähetetään sille, joka on omistanut kiinteistön huhtikuun ensimmäisenä päivänä. Jätetaksaehdotuksen mukainen ekomaksu omakotitaloissa on 24,50 euroa vuodessa.

Kesämökkiläisten ekomaksu on 11,00 euroa vuodessa. Jos vakituisella asukkaalla on saman kunnan alueella kesämökki, ekomaksu maksetaan molemmista. Kesämökeistä ekomaksu maksetaan käytöstä riippumatta.

Rivi- ja kerrostaloyhtiöt maksavat asuntojen lukumäärän mukaan. Kymmenen asunnon ja sitä isompien kiinteistöjen asuntokohtainen ekomaksu on 14,00 euroa. Alle kymmenen asunnon rivi- ja kerrostaloyhtiöissä maksu on 24,50 euroa asunnolta. Taloyhtiöiden ekomaksut lähetetään isännöitsijälle, joka huolehtii laskun maksamisesta yhtiövastikkeista.

kuva Kierrätyspiste Eurajoella, Kuivalahdella. (Kuva: Anne Silver, ympäristövirasto)

Jätteiden lajittelu kiinteistöillä jatkuu

Ekomaksusta huolimatta asukkaiden jätehuolto jatkuu entisellään. Jokaisella kiinteistöllä on oltava oma sekajäteastia, josta asukas tai isännöitsijä sopii jätteenkuljetusyrityksen kanssa ja jonka tyhjentämisen jätteenkuljetusyritys hoitaa ja laskuttaa. Ekomaksulla ei kateta kiinteistöjen omista sekajäteastioista syntyviä kuluja.

Vaarallisia jätteitä saa viedä maksutta vastaanottopaikkoihin niiden aukioloaikojen mukaisesti. Aukioloajat löytyvät JäteVaakku-tiedotuslehdestä ja jäte-neuvonnan nettisivuilta. Kaikki vaarallisten jätteiden vastaanottopaikat ovat kaikkien jätehuollon yhteistyöalueen vakituisten ja vapaa-ajan asukkaiden käytettävissä.

Porin seudun jätelautakunta päättää ekomaksusta. Asukkailla on mahdollisuus toimittaa mielipiteensä ekomaksusta jätelautakunnalle 26.11.2014 mennessä. Lisätietoa ekomaksusta ja jätteiden lajittelusta löydät Porin seudun jäteneuvonnan nettisivuilta.


Hakusana