Etusivu > Uutiset > 2014 > 11 > Laviaan kaksi kaupunginosaa ja jätetaksa

Laviaan kaksi kaupunginosaa ja jätetaksa

(10.11.2014 15:21 Tiina.J Lehtonen / päivitetty 10.11.2014 15:22)

Porin ja Lavian yhdistymishallitus päätti asettaa Lavian kunnan asemakaavoitettujen alueiden kaupunginosarajoja ja nimiä sekä korttelinumeroiden muutoksia koskevat asiakirjat nähtäville 14 päivän ajaksi kuntien virallisilla ilmoitustauluilla ja Lavian kirjastossa. Tämän jälkeen asia tuodaan uudelleen yhdistymishallituksen hyväksyttäväksi.

Puhekielessä on puhuttu kuntaliitoksen toteutuessa Laviasta Porin kaupunginosana. Lavia säilyykin Porin kaupunginosana ja karttanimenä. Asemakaavoitettu alue on kuitenkin tarpeen jakaa numeroiduiksi ja nimetyiksi kaupunginosiksi. Lavian keskustaajama on jaettu kahteen kaupunginosaan: Susikoski (91.) ja Salaplakkari (92.).

Jätetaksa myös Laviaan

Porin seudun jätelautakunta valmistelee vuoden 2015 alussa voimaan tulevaa jätetaksaa. Yhdistymishallitus antoi jätelautakunnalle lausunnon, jossa se hyväksyi ehdotetun jätetaksan 1.1.2015 alkaen.

Jätetaksa koskee Porin seudun jätelautakunnan toimialueen kuntia. Uutena jätemaksuna tulee Eurajoen, Kokemäen ja Lavian osalta jätehuollon perusmaksu eli ekomaksu, joka on käytössä jo muissa kunnissa. Ekomaksu on koko toimialueella vuoden 2015 alusta suuruudeltaan ja perusteiltaan yhtenäinen. Ekomaksulla katetaan muun muassa kuntien alueilla jäteneuvonta, hyötyjätteiden ja vaarallisten jätteiden kerääminen ja käsittely, osa alueen kierrätyskeskusten kustannuksista sekä jätehuoltoviranomaisten toiminta.

Porin seudun jätelautakunnan on tarkoitus päättää jätetaksasta 10. joulukuuta.

Teiden nimimuutokset

Yhdistymishallitus päätti esityksen mukaisesti, että Lavian Anttilantie muutetaan Järvi-Anttilantieksi ja Porin Salomaantie Keskimaantieksi. Muutoksena alkuperäiseen esitykseen tuli Kaisanpolku, joka säilyy Porissa, mutta muuttuu Laviassa Katrinpoluksi.

Muutokset tulevat voimaan 1.1.2015. Päätösasiakirjat asetetaan nähtäväksi Lavian ja Porin virallisille ilmoitustauluilla ja asiasta kuulutetaan kuntien ilmoituslehdissä. Asiakirjat ovat nähtävänä myös Lavian ja Porin pääkirjastoissa, verkkosivuilla osoitteessa www.pori.fi/lavia ja Palvelupiste Porinassa (Yrjönkatu 6 B, 28100 Pori). Nimistömuutoskohteille päätöksistä tiedotetaan kirjeellä.

Porin ja Lavian yhdistymishallituksen päätökset kokonaisuudessaan löytyvät osoitteesta kokoukset.pori.fi.


Hakusana