Etusivu > Uutiset > 2014 > 12 > Asiakasmaksuihin muutoksia vuoden 2015 alusta

Asiakasmaksuihin muutoksia vuoden 2015 alusta

(19.12.2014 13:17 Salla Rajala / päivitetty 19.12.2014 13:21)

Porin perusturvakeskuksen asiakasmaksut muuttuvat 1. tammikuuta 2015 alkaen. Muutokset perustuvat valtioneuvoston 23. lokakuuta tekemään sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksujen indeksikorotusratkaisuun. Sen taustalla on Suomen hallituksen päätös julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2015–2018. Sen mukaan kunnan peruspalvelujen valtionosuutta alennetaan 40 miljoonalla eurolla vuoden 2015 alussa.

Asetus korottaa eräiden tasasuuruisten asiakasmaksujen enimmäismääriä 9,4 prosenttia. Terveydenhuollon maksukattoon kuulumattomien palvelujen maksuja ei kuitenkaan koroteta lausunto- ja sakkomaksuja lukuun ottamatta.

– Hinnankorotus muihin kuin asetuksen mukaisiin asiakasmaksuihin on Porin perusturvakeskuksessa keskimäärin viisi prosenttia. Kaikilla palvelualueilla hinnastoa on käyty läpi palvelujen osalta niin, että se vastaa todellista tilannetta ja tarvetta, perusturvan talouspäällikkö Ilkka Manninen kertoo.

Edellisen kerran asiakasmaksuja korotettiin vuonna 2014. Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuja koskevan lain ja asetuksen mukaan valtioneuvosto tekee sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuihin indeksitarkistukset joka toinen vuosi. Poikkeuksellisesti maksuja on nyt päätetty korottaa peräkkäisinä vuosina.

Esimerkkejä perusturvan uusista asiakasmaksuista

Terveysaseman lääkärin vastaanottokäynnin maksu nousee 14,70 eurosta 16,10 euroon. Käyntimaksu peritään enintään kolmelta lääkärin vastaanotolle tehdyltä käynniltä vuodessa. Peruuttamatta jätetystä lääkärin vastaanottoajasta 15 vuotta täyttäneeltä perittävä niin sanottu sakkomaksu nousee 36,20 eurosta 39,60 euroon. Sairaalan poliklinikkamaksu nousee 29,30 eurosta 32,10 euroon/käynti. Ajokorttitodistuksesta perittävä maksu nousee 43,60 eurosta 47,70 euroon ja erilaisten etuuksien hakua varten tarvittava B-todistus 36,20 eurosta 39,60 euroon.

Suun ja hampaiden tutkimuksesta ja hoidosta perittävät maksut, tilapäisen kotisairaanhoidon käyntimaksut ja lastensuojelun maksut säilyvät ennallaan.

Terveydenhuollon maksukatto ei nouse vuonna 2015 vaan pysyy ennallaan 679 eurossa kalenterivuotta kohti. Maksukaton täyttymisen jälkeen asiakas voi hakea vapaakorttia. Maksukattoon lasketaan mukaan terveyskeskuksen lääkäripalvelujen maksut, fysioterapiamaksut, sarjahoidon maksut, sairaalan poliklinikkamaksut, päiväkirurgian maksut, lyhytaikaisen laitoshoidon maksut, yö- ja päivähoidon maksut sekä kuntoutushoidon maksut.

Jatkuvan ja säännöllisesti annetun kotihoidon enimmäisarvo on sidottu kotitalouden tuloihin. Esimerkiksi kotihoidon kuukausimaksu saa olla enintään maksuprosentin osoittama määrä tulorajan ylittävistä kuukausituloista.

Kaikki maksut


Hakusana
2018 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 2017 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 2016 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 2015 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 2014 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 2013 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 2012 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 2011 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 2010 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12