Etusivu > Uutiset > 2015 > 01 > Kaupungin rakennusjärjestys uudistetaan

Kaupungin rakennusjärjestys uudistetaan

(19.01.2015 08:20 Sari Harjunpää / päivitetty 19.01.2015 11:50 Tiina.J Lehtonen)

Lavian liittymisen jälkeen 1.1.2015 Porin kaupungin alueella on voimassa kaksi erillistä rakennusjärjestystä. Nyt laadittavalla rakennusjärjestyksellä on tarkoitus korvata nämä erilliset rakennusjärjestykset.

Rakennusvalvonta valmistelee luonnoksen uudeksi rakennusjärjestykseksi ja luonnos asetetaan valmisteluvaiheen kuulemista varten nähtäville kevättalven 2015 aikana. Päätöksen luonnoksen nähtäville asettamisesta tekee ympäristölautakunta.

Rakennusjärjestyksen uudistamistyön aikana neuvotellaan tarvittaessa Varsinais-Suomen ELY:n sekä muiden viranomaisten kanssa. Luonnosvaiheesta saadun palautteen perusteella valmistellaan ehdotus rakennusjärjestykseksi. Ehdotus käsitellään ympäristölautakunnassa ja kaupunginhallituksessa keväällä 2015.

Ehdotus asetetaan julkisesti nähtäville vähintään 30 päivän ajaksi ja siitä pyydetään tarvittavat lausunnot keväällä 2015. Valtuusto päättää rakennusjärjestyksen hyväksymisestä syksyllä 2015.

Jokaisessa kunnassa tulee lain mukaan olla rakennusjärjestys. Rakennusjärjestyksessä annetaan paikallisista oloista johtuvat sopivan rakentamisen, kulttuuri- ja luonnonarvojen huomioon ottamisen sekä hyvän elinympäristön toteutumisen ja säilyttämisen kannalta tarpeelliset määräykset.

Porin kaupungin nykyinen rakennusjärjestys tuli voimaan 13.6.2011 ja Lavian kunnan rakennusjärjestys 1.1.2002.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma:

Rakennusjarjestyksen uudistaminen 2015 (pdf, 0.01 Mt)

Hakusana