Etusivu > Uutiset > 2015 > 02 > Kaupungin henkilöstön hautausapusääntö kumottiin

Kaupungin henkilöstön hautausapusääntö kumottiin

(19.01.2015 14:34 Tiina.J Lehtonen / päivitetty 09.02.2015 19:19)

Porin kaupungin palveluksessa virka- ja työsopimussuhteessa olevien henkilöiden hautausapusääntö kumotaan 1.3.2015 lukien. Päätökseen päästiin äänestyksen jälkeen 39-25.

Porin kaupunginvaltuusto päätti asiasta kokouksessaan 9.2.2015.

Kalevi Träskelin (sdp) esitti alkuperäisen päätösesitykseen muutosta, jossa hautausapua maksettaisiin Porin kaupungin työ- ja virkasuhteessa oleville työntekijöille kuolemantapauksen sattuessa. Rauli Taimi (sdp) kannatti esitystä, jonka jälkeen asiasta äänestettiin.

Hautausapusäännön kumoamisen puolella oli 39 valtuutettua, kun muutosesitystä kannatti 25 valtuutettua.

Äänestyksen jälkeen hautausapusääntö kumottiin 1.3.2015 lukien. Maaliskuusta alkaen hautausapua ei enää makseta.

Taustaa hautausapusäännöstä

Hautausapusäännön mukaan pääviranhaltijan tai päätoimisessa työsopimussuhteessa olevan henkilön kuoltua hänen kuolinpesällään on oikeus saada hautausapua, jos edellä mainittu henkilö välittömästi ennen kuolemaansa tai eläkkeelle jäämistään on ollut 180 kalenteripäivää palvelussuhteessa kaupunkiin.

Hautausavun määrä sidottiin vuonna 2007 elinkustannusindeksiin. Hautausapu on tällä hetkellä 2178,67 euroa. Hautausapuun on viime vuosina käytetty noin 150 000 euroa. Etuus on luonteeltaan sellainen, että kaupungin vastuut ulottuvat kymmenien vuosien päähän siitä, kun palvelussuhde kaupunkiin on päättynyt.

Vuoden 2007 muutoksessa hautausapuun oikeutettujen määrää rajoitettiin siten, että sen piiriin ei enää otettu 31.12.2007 tai sen jälkeen kaupungin palvelukseen tulleita henkilöitä.


Hakusana