Etusivu > Uutiset > 2015 > 03 > Asumisyksikkö Aurorasta vuoden uudistuva työyhteisö

Asumisyksikkö Aurorasta vuoden uudistuva työyhteisö

(18.03.2015 11:01 Tiina.J Lehtonen / päivitetty 18.03.2015 11:02)

Porin kaupunki on valinnut kolmatta kertaa vuoden uudistuvan työyhteisön. Vuoden 2014 työyhteisönä palkittiin Porin perusturvakeskuksen vammaispalveluiden asumispalveluyksikkö Aurora.

Vastaava ohjaaja Minna Viinamäki iloitsee tunnustuksesta.

– Auroran viiden vuoden kehittämistyössä näkyy sitoutuneen, kehitysmyönteisen, vastuullisen ja innostuneen tiimin työskentely. Pelkästään työntekijöinä emme olisi kuitenkin saaneet tätä aikaan, vaan asukkaat ovat olleet aktiivisesti kehittämisessä mukana. Heidän äänensä on tullut kuulluksi ja heitäkin arvostetaan.

Asiakaslähtöisyyttä ja vuoropuhelua

Porissa sijaitsevassa Aurorassa on luotu asiakkaiden ja työntekijöiden yhteistyönä uudenlainen toimintamalli asumisen järjestämiseksi kehitysvammaisille. Mallia on osittain hyödynnetty myös Tynkäkujan asuntolassa Porissa sekä vuoden 2014 aikana Merikarvialla Wassan asuntolan palvelussa.

Mallin toiminta-ajatuksena on maksimoida asiakaslähtöisyys ja dialogisuus osana asiakasprosessia.

– Kohtaamme asiakkaat tasavertaisina, omasta arjesta päättävinä yksilöinä. Heitä kuunnellaan, asioista keskustellaan ja ratkaisuja etsitään yhdessä, Viinamäki kertoo.

Toiminnan tukipilareita ovat asukastyytyväisyyskyselyt, asukkaiden omat palaverit, asukkaan ja ohjaajan kahdenkeskiset omatunnit sekä asukkaiden ja työntekijöiden yhteiset miitingit. Ne rakentavat yhdessä luottamussuhdetta asiakkaiden ja työntekijöiden välille sekä tuovat asukkaiden oman äänen kuuluviin.

Lisäksi henkilökunta pitää säännönmukaisesti omia palavereja ja kehittämispäiviä, saa työnohjausta sekä kokoontuu säännöllisesti kehityskeskusteluihin.

Asukas- ja työtyytyväisyyttä

Vuodesta 2010 kehitelty toimintamalli on lisännyt asukastyytyväisyyttä. Myös henkilöstön työtyytyväisyys, työssä jaksaminen ja me-henki ovat lisääntyneet.

– Lisäksi se on tuonut kustannussäästöjä, Viinamäki toteaa.

Aurorassa työskentelee vastaavan ohjaajan lisäksi kolme ohjaajaa. Asukkaista kuusi asuu vakituisesti asumisyksikön rivitalossa ja yksi valmennusasunnossa itsenäistä asumista harjoitellen. Lisäksi omissa asunnoissa asuvia satelliittiasukkaita on tällä hetkellä seitsemän.

Yksi Auroran ohjaajista toimii yhdessä toisen yksikön ohjaajan kanssa seksuaalineuvojana koko vammaispalveluiden vastuualueella. Viinamäki arvioi, että heidän työnsä on osaltaan vaikuttanut asukkaiden itsetuntoa vahvistavasti sekä lisännyt henkilökunnan osaamista. Myös Auroran yhteistyö eri yksiköiden kanssa on lisääntynyt.

Snällintuvalle kunniamaininta

Auroran työyhteisö tulee samaan kiitoksena erinomaisesta kehittämistyöstä 1 000 euron rahapalkinnon ja kunniakirjan. Raha on tarkoitettu esimerkiksi työhyvinvointipäivän kustannusten kattamiseen tai jonkin vapaa-aikaan sijoittuvan yhteisen tapahtuman toteuttamiseen. Työyhteisö päättää rahasumman käytöstä itse.

Valinnasta päättänyt kaupunkitason yhteistyötoimikunta halusi palkita niin ikään perusturvan vanhuspalveluiden yksikkö Snällintuvan toisena esimerkkinä siitä, miten työyhteisötasolla yhdessä toimien saadaan aikaan erinomaisia tuloksia. Noormarkussa sijaitseva Snällintupa tiivisti työhyvinvoinitia, työniloa ja motivaatiota tuottavat asiat kuuteen koohon: kiitos, kannustus, koulutus, keskustelu, kehittäminen ja kahvit. Sen työyhteisö saa valinnasta 500 euroa.

Kaikkiaan hakemuksia kilpailuun jätettiin kahdeksan.


Hakusana