Etusivu > Uutiset > 2015 > 03 > Lastensuojelutyötä kehitetään yhteisökasvatuksen hengessä

Lastensuojelutyötä kehitetään yhteisökasvatuksen hengessä

(23.03.2015 13:47 Tiina.J Lehtonen / päivitetty 23.03.2015 13:47)

Lastensuojelun kehittäminen vaatii jatkuvaa työtä, ja lastensuojelulaki korostaa ennaltaehkäisyä ja varhaista puuttumista. Nämä lähtökohdat mielessä Porin perusturvakeskuksessa on lähdetty uudistamaan lastensuojelutyön suunnittelua ja ohjausta.

Kehittämistyöhön on tartuttu yhteisökasvatuksen hengessä. Kyse ei siten ole vain käytäntöjen tai yksiköiden muutoksesta, vaan myös yhteistyön kehittämisestä vastuualueen sisällä. Ohjenuoraksi työlle on otettu kysymys siitä, miten me teemme tämän yhdessä. Kehittämistyön suuntaa tukemaan on nimetty lastensuojelun esimiehistä koostuva ohjausryhmä, jonka tehtävänä on varmistaa, että projektiryhmien suunnittelemat uudistukset tapahtuvat sovittujen reunaehtojen mukaisesti.

Kehitystyön tulokset konkretisoituvat ensimmäisinä Uudenkoiviston vastaanottokodissa ja Tuulikodin asumisyksikössä. Niiden molempien toimintamalleja ollaan muuttamassa.

Vastaanottokodin toiminta tulee jatkossa jakautumaan kahdelle osastolle, joista toinen jatkaa vastaanottoyksikkönä ja toinen tarjoaa avohuollollista ympärivuorokautista kuntoutusta lastensuojelun asiakkuudessa oleville 13–17-vuotiaille nuorille. Tuulikoti toimii puolestaan nuorten itsenäistymistä tukevana asumisyksikkönä lastensuojelun avohuollon ja jälkihuollon 16–21-vuotiaille asiakkaille. Se jakautuu kahteen asumisyksikköön: asuntolapuolella asuvat pääasiassa alle 18-vuotiaat nuoret ja samassa pihassa sijaitsevassa rivitalossa yli 18-vuotiaat nuoret.

Yhteiseksi punaiseksi langaksi nuorten lastensuojelun tukitoimissa on valittu yhteisöhoito. Johtava sosiaalityöntekijä Lauri Heinon mukaan yhteisöhoidolla luodaan rakenteet ja varmistetaan, että nuoren ja hänen perheensä osallisuus toteutuu lastensuojelulain mukaisesti.

– Yhteisökuntoutuksessa yhteisöä käytetään tietoisesti kuntoutuksellisten tavoitteiden saavuttamiseksi. Kaiken mitä yhteisössä tapahtuu pitää palvella hoidollisia, kuntoutuksellisia ja kasvatuksellisia tavoitteita. Yhdessä päätettyjä arvoja, normeja, käytäntöjä ja sääntöjä kunnioitetaan ja niitä noudatetaan. Ne koskevat niin asiakkaita kuin henkilökuntaakin.

Yhteisökuntoutuksen keskeinen voima on asiakkaiden keskinäinen vertaisryhmävaikutus ja se tähtää yksilön pysyvään muutokseen. Tavoitteena on psyykkisesti eheä, itseensä luottava, aktiivinen ja vastuuntuntoinen ihminen.

Heino korostaa, että yhteisökuntoutuksen tapaa ei voida suoraan siirtää toisesta yhteisöstä, vaan jokaisen yhteisön on itse luotava perustehtäväänsä palvelevat arvot, normit ja toimintaperiaatteet.

– Henkilöstön koulutus yhteisökuntoutukseen on jo aloitettu ja yhteisöjen muotoutuminen on alkanut.

Ensimmäisillä koulutuspäivillä helmikuussa avattiin yhteisöhoidon teoriaa, tehtiin alustavaa tavoitteiden asettelua ja luotiin pohjaa käytännön toimenpiteille. Kouluttautuminen jatkuu toukokuun alussa, jolloin arvioidaan mitä yhteisöissä on jo tapahtunut ja luodaan konkreettisemmin viikko-ohjelmaa. Syksylle 2015 on suunnitteilla arviointia siitä, miten yhteisöissä on tapahtunut kehitystä.


Hakusana