Etusivu > Uutiset > 2015 > 03 > Rakennetun ympäristön valvontakierros Pohjois-Porissa

Rakennetun ympäristön valvontakierros Pohjois-Porissa

(12.03.2015 09:03 Tiina.J Lehtonen / päivitetty 12.03.2015 09:03)

Rakennetun ympäristön valvontaa tehdään tänä keväänä Isosannan, Toejoen, Pormestariluodon, Hyvelänviikin ja Lotskerin kaupunginosiin 23.3.- 27.3. välisenä aikana.

Valvonnan piiriin kuuluvat kaikentyyppiset rakennukset sekä pihat, kadut, torit ja puistot. Kierroksen jälkeen ympäristövirasto voi kehottaa kiinteistönomistajia kunnostamaan huonokuntoisia rakennuksia tai siivoamaan roskaisia ja epäsiistejä pihapiirejä.

Valvontakierros on osa Porin ympäristöviraston arkipäivän työtä. Kierroksella kiinnitetään huomiota rakennusten ja rakennelmien kuntoon, sillä maankäyttö- ja rakennuslaki edellyttää rakennusten olevan terveellisiä, turvallisia, käyttökelpoisia, ympäristöhaitattomia ja ympäristöä rumentamattomia. Ulkovarastoinnin osalta valvonnan kohteena ovat pihojen lisäksi puistot, yleiset alueet ja rakentamattomat tontit, joita ei ole lupa käyttää varastointiin, pysäköintiin tai veneiden säilyttämiseen.

Huomiota kiinnitetään myös rakennusten luvanvaraisuuteen. Pihapiirin rakennuksista ainoa, joka ei tarvitse rakennuslupaa, on leikkimökki. Kaikki muut rakennushankkeet, niin varastot kuin laajennuksetkin, tarvitsevat rakennusluvan. Luvan hakemiseen saa neuvoja ympäristöviraston rakennusvalvonnasta.

Valvontakierroksella tarkastetaan myös yleisten alueiden ja piha-alueiden siisteyttä. Autonromut, remontti- ja purkujätteet, erilaiset käytöstä poistetut koneet ja laitteet ynnä muu jätteeksi luokiteltava ei kuulu pihoihin. Ympäristön roskaantumista koskevat pelisäännöt ja vastuut on määritelty jätelaissa. Ympäristöviraston jäteneuvojilta saa vinkkejä romujen ja jätteiden toimittamisesta oikeisiin vastaanottopaikkoihin. Samoin jäteneuvojilta voi tarkistaa risujen, oksien ja haravointijätteen vastaanottajat. Puutarhajätteiden vieminen puistoihin, metsiin ja rakentamattomille tonteille on kiellettyä.

Ympäristövirasto toivoo, että kaupunkilaiset huolehtisivat omasta asuinympäristöstään ja sen viihtyisyydestä niin rakennusten, aitojen ja porttien kunnon kuin pihojen siisteydenkin osalta.


Hakusana