Etusivu > Uutiset > 2015 > 03 > Ympärivuorokautinen kotihoito vakiintuu

Ympärivuorokautinen kotihoito vakiintuu

(19.03.2015 14:25 Saija Laaksovirta / päivitetty 19.03.2015 14:25)

Yöpartiotoimintaa jatketaan vanhusten turvaksi yhteistoiminta-alueella.

Viime vuoden syyskuussa kokeiluna alkanut yöpartio on Porin perusturvakeskuksessa päätetty vakiinnuttaa pysyväksi, ympärivuorokautisen kotihoidon työmuodoksi. Yöpartiotoiminta on asiakkaan kotona tapahtuvaa hoiva- ja hoitotyötä.

Toisin kuin kokeiluaikana, toiminta kattaa jatkossa koko yhteistoiminta-alueen. Toteuttamisesta vastaa toiminnan alkuvaiheessa vanhuspalveluiden Länsi-Porin alueen kotihoito.

Ympärivuorokautinen kotihoito on osa perusturvan strategista linjausta, jonka mukaan vanhusten asumista kotona tuetaan mahdollisimman pitkään. Tavoitteena on parantaa asiakkaiden kotona selviytymistä ympärivuorokautisesti vastaamalla hoidon tarpeeseen myös öisin.

Yöllä tehtävät hoitokäynnit on suunnattu pääsääntöisesti koti- ja omaishoidon piirissä oleville asiakkaille ja käynnit toteutetaan ennalta sovitusti. Arvion yöhoidon tarpeesta tekee aina kotihoidon sosiaali- tai terveydenhuollon ammattilainen.

Maaliskuun puolivälissä päättyneen pilottijakson aikana yöpartion asiakkaana oli 30 henkilöä. Yökäyntien kokonaismäärä oli yli 500, mikä tekee noin 5–15 asiakaskäyntiä yössä. Ne suuntautuivat eri puolille Poria, muun muassa Itä-, Länsi- ja Keski-Porin lähipalvelualueille.

Kotihoidon yökäynnit tehdään pareittain. Työ toteutetaan kello 21–07 välisenä aikana. Osa pilotissa olleista hoitajista jatkaa työtä edelleen.

Yöpartiokokeilu sai myönteistä palautetta asiakkailta, omaisilta ja kotihoidon tiimeiltä. Käyntien avulla voitiin välttää muun muassa päivystyskäyntejä. Sekä asiakkaiden että henkilökunnan kokemusten kokoamiseksi tullaan laatimaan opinnäytetöitä.


Hakusana