Etusivu > Uutiset > 2015 > 04 > Nuorten liikenneturvallisuutta halutaan parantaa

Nuorten liikenneturvallisuutta halutaan parantaa

(20.04.2015 12:57 Saija Laaksovirta / päivitetty 20.04.2015 12:57)

Liikennekasvatuksessa tärkeintä on johdonmukaisuus.

Suunnittelija Leena-Maria Törmälän laatiman toimintamallin käyttöönottoa suunnitellaan Porissa. Ajatus työhön lähti Törmälän kiinnostuksesta liikenneturvallisuutta kohtaan, sekä kaupungin tarpeesta kehittää nuorten liikenneturvallisuutta.

Tieliikenneonnettomuudet ovat tällä hetkellä 15–24-vuotiaiden nuorten yleisin kuolinsyy maailmassa. Suomessa nuorten kuljettajien väestöön suhteutettu kuolemanriski on kaksinkertainen koko väestöön verrattuna.

Nuorten liikenneturvallisuustilanne huolestuttaa myös Porissa. Viime vuosina kuolemaan johtaneissa tieliikenneonnettomuuksissa keskimäärin 8 henkilöä, eli noin 38 % kaikista osallisista, on ollut 15–24-vuotiaita nuoria. Vastaavasti loukkaantumiseen johtaneissa onnettomuuksissa 15–24-vuotiaita nuoria on ollut keskimäärin 74 henkilöä, eli noin 34 % kaikista osallisista. Näistä onnettomuuksista on aiheutunut vuosittain noin 17–19 miljoonan euron kustannukset, joista kaupungille on kohdistunut noin 3 miljoonaa euroa.

Porin kaupungin katu- ja puistosuunnittelun teettämässä diplomityössä kehitettiin Porin kaupungille toimintamalli, jonka avulla pyritään parantamaan nuorten liikenneturvallisuutta. Porin toimintamalli perustuu johdonmukaiseen ja jatkuvaan liikennekasvatukseen, jota toteutetaan muun muassa kouluissa ja päiväkodeissa Porin kaupungin sekä yhteistyötahojen toimesta.

– Yllätyin siitä, että menetelmiä liikenneturvallisuuden parantamiseksi on jo paljon, mutta niitä hyödynnetään valitettavan vähän. Esimerkiksi onnettomuusuhrien vierailut kouluissa auttavat omaksumaan asian merkittävyyttä, kertoo diplomityön laatija Leena-Maria Törmälä.

Tavoitteena on, että tietoa ja valistusta jaetaan vuosittain jokaiselle ikäluokalle räätälöidyn ohjelman mukaisesti, jolloin lopputuloksena on ehjä, hyvin suunniteltu opetuskokonaisuus aina päiväkodista lukio- tai ammattikouluopintojen päättymiseen asti.

Toimintamallin toteutuksen ensimmäisessä vaiheessa laaditaan jokaiselle luokka-asteelle materiaalipaketit, jotka on tarkoitus ottaa käyttöön kaikissa porilaiskouluissa. Myöhemmin toimintamallia on tarkoitus laajentaa muun muassa neuvoloihin ja opiskelijatapahtumiin. Materiaalipaketeissa käydään liikenneturvallisuutta läpi esimerkiksi tehtävien, esimerkkien ja karttojen avulla. Alakouluihin on suunnitteilla pyöräajokortin suorittaminen, joka toisi johdonmukaisuutta siihen, minkä ikäisenä on sallittua pyöräillä koulumatkat.

Porin liikenneturvallisuustyöryhmä ryhtyy valmistelemaan toimintamallin käyttöönottoa.

Diplomityöhön voi tutustua osoitteessa http://www.pori.fi/tpk/kadutjaliikenne/liikenne.html.


Hakusana