Etusivu > Uutiset > 2015 > 05 > Maahanmuuttajien asemaa halutaan parantaa kotouttamisohjelman avulla

Maahanmuuttajien asemaa halutaan parantaa kotouttamisohjelman avulla

(22.05.2015 09:35 Marleena Lammikko / päivitetty 25.05.2015 19:01)

Kapunginvaltuusto päätti kokouksessaan 25.5. yksimielisesti lähettää kotouttamisohjelman uudelleen valmisteltavaksi. Ohjelma tulee myöhemmin valtuuston uudelleen käsiteltäväksi.

Porin kaupunki on laatinut kotouttamisohjelman, jonka tavoitteena on helpottaa maahanmuuttajien kotiutumista Poriin ja luoda maahanmuuttoa tukeva ilmapiiri Poriin. Ohjelman kautta halutaan helpottaa maahanmuuttajien mahdollisuuksia ottaa osaa yhteiskunnan toimintaan ja sopeutumaan uuteen ympäristöön.
Kotouttamisohjelman

Kotouttamisohjelman laatimiseen on osallistunut eri viranomaisia, kielikoulutuksen järjestäjiä sekä seurakuntien ja kolmannen sektorin edustajia. Ohjelman ensisijaisia kehittämiskohteita on viisi: kielenoppimismahdollisuuksien parantaminen, maahanmuuttajien neuvontapisteen perustaminen, viestintään liittyvä tulkkauspalveluiden järjestämisen selkeyttäminen, maahanmuuttajien työllistäminen sekä kiintiöpakolaisten vastaanoton organisointi ja pakolaistyön kehittäminen.

Ohjelman mukaan maahanmuuttajien kielenoppimismahdollisuuksia tulee parantaa. Perusopetuksessa ja lukiokoulutuksessa lisätään suomi toisena kielenä–opetusta. Maahanmuuttajien oman äidinkielen opiskelua lisätään mahdollisuuksien ja olemassa olevan tarjonnan mukaan. Länsirannikon koulutus Oy WinNovan tavoitteena on viedä kielenoppimista myös työpaikoille ja oppilaitoksiin.

Maahanmuuttajien neuvontapiste halutaan perustaa yhteistyössä kolmannen sektorin kanssa. Satakunnan monikulttuuriyhdistyksen tiloissa toimivassa neuvontapisteessä tulee työskentelemään kaupungin työntekijä. Työntekijän tehtävänä on opastaa maahanmuuttajia oikean viranomaisen luokse ja tiedottaa laajasti maahanmuuttoon ja maahanmuuttajiin liittyvistä asioista

Työryhmän mielestä kaupungin nettisivuja tulisi kehittää niin, että maahanmuuttajien asioiminen verkossa olisi helpompaa. Koska Porissa ei ole tulkkikeskusta, hallintokuntien olisi varattava vuosittain tulkkikustannuksia omaan budjetointiin. Tällä hetkellä tulkkitilaukset tehdään Tampereelle tai Turkuun.


Hakusana