Etusivu > Uutiset > 2015 > 05 > Rakentamisyksikköä halutaan uudistaa toimintaympäristön muuttuessa

Rakentamisyksikköä halutaan uudistaa toimintaympäristön muuttuessa

(28.05.2015 15:24 Marleena Lammikko / päivitetty 01.06.2015 13:58 Tiina.J Lehtonen)

Kaupunginhallitus hyväksyi kokouksessaan 1.6. äänestyksen jälkeen äänin 8-3 periaatepäätöksenä rakentamisyksikön tulevaisuutta koskevan loppuraportin ehdotuksen asian jatkotoimenpiteistä ja etenemismallista.

Äänestykseen päädyttiin, kun sosiaalidemokraattien Esa J. Wahlman ehdotti Martti Lundénin kannattamana, että asia palautetaan uudelleen valmisteltavaksi. Kättennostoäänestyksessä palauttamista kannattivat sosiaalidemokraatit ja sitä vastaan olivat keskusta, kokoomus, perussuomalaiset ja vasemmistoliitto. Näin ollen asian käsittelyä päätettiin jatkaa äänin 8-3. Martti Lundén jätti asiassa eriävän mielipiteen.

Kaupunginhallitus kehottaa kiirehtimään ehdotettua aikataulua mahdollisuuksien mukaan. Lisäksi kaupunginhallitus totesi, että tekninen palvelukeskus päättää, miten jatkotoimenpiteiden valmistelu organisoidaan ja, että tarvittavat päätökset tehdään johtosäännöissä määrätyn toimivallan mukaisesti.

Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 8.12.2014, että viranhaltijatyönä käynnistetään selvitys rakentamisyksikön tulevaisuuden eri vaihtoehdoista. Selvitys haluttiin, koska työn sisältö ja ympäristö muuttuvat voimakkaasti teknisen palvelukeskuksen sisällä järjestelmien kehittyessä. Rakentamisyksikön tulevaisuuden vaihtoehdoiksi määriteltiin seuraavat: rakentamisyksikön yhtiöittäminen kahdeksi yhtiöksi, oman toiminnan kehittäminen, liikelaitos, yhtiöittäminen ja liikkeenluovutus.

Selvityksen perusteella laadittiin raportti, jonka mukaan rakentamisyksikköä tulee lähteä kehittämään systemaattisesti oman tulosalueen luomisen kautta kohti taseyksikköä tai liikelaitosta. Vain siten pystytään tarkastelemaan, onko yhtiöittäminen tulevaisuudessa järkevä vaihtoehto.

Aiemmin esitetty siirtyminen suoraan kahden osakeyhtiön malliin todettiin työryhmän selvityksen jälkeen toimimattomaksi ratkaisuksi, etenkin muista kaupungeista saatujen kokemusten perusteella. Useimmissa kaupungeissa talonrakennukseen ja talotekniikkaan liittyvät toiminnot on pääosin ulkoistettu kokonaan markkinoille. Kaupunkien omaa tuotantoa ilman liikelaitoksia ja yhtiöitä on enää harvoissa kaupungeissa. Työryhmän mukaan on kuitenkin selvää, että mahdollisen yhtiöihin siirtymisen on tapahduttava huolellisen valmistelun kautta.


Hakusana