Etusivu > Uutiset > 2015 > 06 > Tarkastuslautakunnan arviointikertomus valmistunut

Tarkastuslautakunnan arviointikertomus valmistunut

(09.06.2015 12:51 Marleena Lammikko / päivitetty 09.06.2015 12:51)

Porin kaupungin tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2014 on valmistunut. Tarkastuslautakunnan mukaan sekä budjettikurin ylläpitämisessä että osittain myös toiminnallisten muutosten alullepanossa on onnistuttu vuonna 2014. Tällä linjalla on syytä jatkaa, sillä kunnallistalouden näkymät ovat edelleen heikot.

Porin kaupungin vuosikatteeksi alkuperäisessä talousarviossa arvioitiin 13,1 miljoonaa euroa. Toteutunut vuosikate oli 31,1 miljoonaa euroa. Toteuma oli 18 miljoonaa euroa talousarviota parempi, mutta 10,2 miljoonaa euroa edellisvuotta huonompi. Vuosikate oli 372 euroa/asukas vuonna 2014 ja väheni 123 euroa edellisestä vuodesta.

Tilikauden tulos oli satunnaisten erien jälkeen 21,3 miljoonaa euroa ja tilikauden ylijäämä rahastojen ja poistoerien muutoksen jälkeen 21,8 miljoonaa euroa. Tilikauden alijäämäksi 0,2 miljoonaa euroa, kun satunnaiset erät eliminoidaan.
Toimintakate oli -411,2 miljoonaa euroa ja toteutui 17,1 miljoonaa euroa alkuperäistä talousarviota parempana.

Tilinpäätösajankohtana kaupungin lainamäärä oli 231,7 miljoonaa euroa eli 2774 euroa/asukas, kun se loppuvuonna 2013 oli 2829 euroa/asukas.

Organisaatiorakennetta selkeytettävä

Toiminnallisten tavoitteiden toteutumisen raportointi vuodelta 2014 on pääosin asianmukaista arviointikertomuksen mukaan. Tavoitteiden yhteyttä määrärahoihin on aiemmissa arviointikertomuksissa korostettu. Hallintokuntakohtaiset tavoitteet voi lukea arviointikertomuksesta. Yleisesti ottaen hallintokunnat onnistuivat toteuttamaan tavoitteensa ja pitämään budjettikurinsa hyvin.

Vuoden 2014 aikana toteutettiin useita organisaatiomuutoksia. Porin Jätehuolto-liikelaitos lakkautettiin ja sen tehtäviä hoitamaan perustettiin taseyksikkö teknisen palvelukeskuksen alaisuuteen. Porin Satama-liikelaitos muutettiin osakeyhtiöksi vuodenvaihteessa 2014/2015. Uusina tytäryhtiöinä toimintansa ovat aloittaneet Kiinteistö Oy Porin Jäähalli sekä Asunto Oy Porin Kiertokatu 16–18. Tarkastuslautakunta pitää tytäryhtiöiden lukumäärää suurena tehokkaan konserniohjauksen kannalta, minkä takia tytäryhtiöiden määrään vähentämiseksi tulee laatia suunnitelma.

Elinkeinoasioista vastaavien toimijoiden määrä on vuoden 2013 organisaatiouudistuksen jälkeen edelleen suuri tarkastuslautakunnan mielestä. Rajapinta- ja työnjako-ongelmia elinkeinopalvelut-yksikön ja elinkeinoyhteisöjen välillä ei vielä ole saatu poistetuksi. Tarkastuslautakunta esittää harkittavaksi kaupunkisuunnitteluelintä, jonka tehtäviin kuuluisivat kaavoitus- ja maankäyttöasiat sekä elinkeinopalvelut. Arviointikertomuksesta ilmenee, että Porin kaupunki tarvitsee kokonaisstrategian, joka osoittaa kullekin konsernin osalle sen roolin ja tehtävät elinvoimapolitiikassa. Sisäinen valvonta ja riskienhallinta on saatettu osaksi kaupunkikonsernin toiminnan ohjausta ja valvontaa vuoden 2014 aikana.

Perusturvan puolella Pori, Merikarvia ja Ulvila ovat vuonna 2014 muodostaneet yhteistoiminta-alueen. Ajoneuvokeskus, rakentamisyksikön alaisuudessa toimineet konekeskus ja varasto sekä konsernihallinnon hankintapalvelut ovat muodostaneet logistiikkayksikön. Uudistettu IT-palvelujen organisaatio jakautuu strategiseen tietohallintoon ja IT-palveluihin.

Arviointikertomuksen löydät täältä.


Hakusana